Základní informace o akci

Datum a čas konání: 30. 11. 2022 9:30 - 17:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://www.euroguidance.cz/novinky/2022/eg-konference.html
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evropská komise
Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Angličtina

O akci

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství. 

Konference, která proběhne v hybridním režimu online a na České zemědělské univerzitě v Praze, přivítá řečníky i účastníky z celé Evropy. 

Konference nese název Competence development for the European guidance community a klíčovými tématy bude rozvoj kompetencí kariérových poradců v kontextu budoucích změn společnosti a práce.

Hlavní sekce přednášek bude po celý den tlumočena do českého jazyka. Součástí hlavní sekce bude také slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství v České republice a prezentace oceněných příspěvků.

V několika paralelních sekcích konference během dne bude prezentována inspirace ze zahraničí.

Zájemci o aktivní účast na konferenci mohou přihlásit poster skrze registrační formulář, ve kterém najdou také podrobnější instrukce k této výzvě. 

Registrace na konferenci pro všechny zájemce o účast je otevřena až do 4. listopadu 2022. Neváhejte se zúčastnit této jedinečné akce v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání, která se koná právě v České republice. 


Další informace včetně registračního formuláře a programu najdete na webové stránce konference.

Pořadatel

NPI ČR