Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

MŠMT je gestorem implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla vládou ČR schválena v listopadu 2014. Dne 17. května 2021 vláda na svém jednání projednala celkové vyhodnocení Strategie (více viz zde). Strategie se snažila reagovat na neustálý vývoj digitálních technologií a počítala s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Ze Strategie vyplývalo 23 opatření a 42 aktivit, které měly přispět k naplnění tří stanovených prioritních cílů:

  • otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  • rozvíjet informatické myšlení žáků.

V rámci DigiKoalice se MŠMT zavázalo k Rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ.

V současnosti se tématu digitálního vzdělávání věnuje Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, a to konkrétně kapitola 1.4 a navazující aktivity v rámci implementačních karet. V rámci Strategie 2030+ byly formulovány tyto klíčové priority pro digitální vzdělávání:

  • zajistit podporu digitální gramotnosti všech žáků,
  • podpořit digitální kompetence všech pedagogů,
  • snížit nerovností a prevence digitální propasti.

Zároveň je nyní s investicemi v oblasti digitálního vzdělávání počítáno jak v Národním plánu obnovy, tak při přípravě nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

Tým, který má implementaci Strategie na starosti, můžete kontaktovat na digitalizujeme@msmt.cz.

Související příklady dobré praxe

Související financování

Související kurzy

Související zdroje

Související publikace

Související strategie