Základní informace o akci

Datum a čas konání: 20. 09. 2022 16:00 - 18:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: REGISTRACE NA AKCI
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Téma: Robotika, Big Data, Digitální dovednosti, Software, Vývoj webových stránek, Vývoj mobilních aplikací
Jazyk: Čeština

O akci

Setkání učitelů s partnery v digitálním vzdělávání

Zveme Vás na online akci pro začínající i budoucí učitele s nadšením pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků (učitelé ZŠ a nižších G), při které se potkáte s partnery/firmami/neziskovkami v digitálním vzdělávání.


Akce bude mít dvě části:

V první části (30 minut) budou mít prim učitelé. Získají například informace a novinky ke CODEWEEK a k podpoře učitelů od NPI ČR z Národního plánu obnovy a spolupracujících subjektů. Zájemci o individuální podporu získají informace o možnosti spolupráce s mentory a konzultanty.

V druhé části (60 minut) se v rámci platformy ZOOM rozdělíme do virtuálních místností, kde budou moci učitelé/zástupci školy diskutovat s partnery. Každý partner přitom dostane prostor 15 minut (10+5). Členové DigiKoalice mohou nabídnout v přihlášce své kapacity pro sloty s učiteli. 

Virtuální místnosti budou volně průchozí, takže si účastníci budou moci po zveřejnění programu vybrat příspěvky, které je nejvíce zajímají.

Obě části akce budeme nahrávat a videa následně zveřejníme na našem YT kanále. Registrovaní účastníci dostanou e-mailem vedle odkazu na záznam i prezentace a podklady partnerů.

Program

Úvodní část

16:00 Novinky z DigiKoalice a NPI ČR

  • určeno pro budoucí, začínající, tápající a další učitele rozvíjející informatické myšlení dětí – zejména v mladším školním věku (DigiKoalice/NPI ČR, Josef Dašek a Petr Naske)

16:15 Krátký online networking, online aktivita pro učitele (facilituje Petr Naske) 

Sekce partnerů pro učitele  

16:30 10 let s CodeWeekem aneb rozvíjíme informatické myšlení všech žáků, NPI ČR 

  • Představeny budou aktivity partnerů CODEWEEK v ČR, který letos slaví desáté narozeniny. Ukážeme si sekce webů a online inspirací pro codeweek, pozveme Vás na podzimní akce a ukážeme Vám, jak i Vaši školu můžete do CODEWEEK zapojit. 

16:45 Jak Vám pomůže Informatika s Emilem a Robotika s Emou s novou informatikou, H-EDU 

  • Zaostřeno na žáky 1. stupně ZŠ a předškolní věk. 
  • Krátké představení a přehled, jak naplňuje koncept Informatika s Emilem očekávané výstupy RVP ZV v rámci “nové informatiky.” 

17:00 Provedeme vás robotikou s VEXem krok za krokem, AV MEDIA SYSTEMS 

  • Zaostřeno na žáky 1. stupně ZŠ. 
  • Hledáte vhodné robotické stavebnice pro vaši školu? Seznámíme vás s řešením VEX, kde mohou žáci postupně plynule přecházet od úplných začátků se základním robotem VEX 123, přes jednoduchou robotickou stavebnici VEX GO až ke složitějším a robustnějším stavebnicím. Vše založeno na prostředí Scratch, což je obrovskou výhodou jak pro žáky, tak i pro vyučující. Ale především jsou již pro VEX připravené sady úloh, metodické tipy a školení, takže vás provedeme začátky s robotikou krok za krokem. 

17:15 Doplňování mezer ve vzdělání a rozvoj digitálních dovedností s pomocí aplikace Včelka, Levebee s. r. o. 

  • Zaostřeno na žáky 1. stupně ZŠ a předškolní věk. 
  • Z testování pilotních projektů aplikace Včelka je prokazatelné, že aplikace zásadně přispívá z rozvoji digitálních dovedností, a to zejména u předškolních a prvostupňových dětí v 1. a 2. třídě. 

17:30 do 18:00 Diskuse, poradna, otevřené breakoutroomy 

18:00 Konec akce 

Od 17:00 se na 30 minut otevře breakout-room pouze pro členské organizace DigiKoalice, sdílení aktuálních informací pro členy DigiKoalice, společné plánování dalších meetupů a virtuálních sboroven, diskuse nad sdílením obsahu, akcí a novinek napříč organizacemi. 

Opouštíme koncept MeetDigi?

Někteří z vás jsou letos zvyklí chodit na naše setkání pod hlavičkou “MeetDigi”. Tento koncept neopouštíme, jen modifikujeme, abychom více provázali setkání škol/učitelů a organizací. Nebudou tak oddělená setkání “pro školy” a “pro členské organizace”, ale budeme setkání (meetupy) více provazovat.

Zahajujeme tak další sérií meetupů, při kterých se školy potkávají s partnery v digitálním vzdělávání. Za školy během školního roku budeme zvát různé cílové skupiny, nyní v září zveme zejména učitele, kteří na ZŠ a gymnáziích aktuálně začínají s novou informatikou.

Pořadatel

NPI ČR / DigiKoalice