Digikoalice školám: partneři a inspirativní projekty ze světa kybernetické bezpečnosti škol a metod kyberprevence u žáků i zaměstnanců škol 

Autor: DigiKoalice Publikováno: 6. června 2023 06.06.2023

DigiKoalice (NPI ČR) uspořádala poslední středu v květnu společné setkání firem, neziskových organizací, projektů a odborníků z praxe na téma podpory českých škol v rozvíjení bezpečného prostředí s ohledem na rizika kybernetického prostoru a to jak pro žáky, učitele a další aktéry školního života.  

V diskusi byla probírána bezpečnost zařízení, informačních systémů, komunikačních rozhraní a dalších „digitalizovaných“ zákoutí škol. Školy sice nepatří pod zákon o kybernetické bezpečnosti, ale i právě proto je nutné více zvědomovat všem ve školách, kde všude je vhodné na kvalitu (kyber)bezpečného prostředí škol více myslet. Svá doporučení pro nastavení standardů kybernetické bezpečnosti škol vydala v pracovní verzi pracovní skupina AFCEA společně s NÚKIB a na setkání se aktéři shodli, že s dokumentem budou organizace a další projekty nadále pracovat a podpoří jeho šíření.

Tým DigiKoalice a DIGIprojektu NPI ČR (financovaného z Národního plánu obnovy, komponenta 3.1) připravili pro organizace, které se školami spolupracují a dodávají jim své produkty, služby, krátké shrnutí oblastí, kde je nutné na kyberbezpečnost a kyberprevenci myslet.

Konkrétním výstupem akce je aktualizovaný seznam 12 podnětů ke zlepšování kyberprevence a kyberbezpečnosti ve školách, který zveřejňujeme ve formě dotazníku (viz tlačítko níže). Cílíme s ním zejména na neškolské organizace a partnery škol v digitálním vzdělávání. K  jednotlivým aspektům digitálního života školy uvádíme jeden či více příkladů inspirativní praxe. Většina organizací zmíněných v seznamu byla na květnové akci DigiKoalice a nabídla svůj čas pro společné sdílení a diskusi. 

Záznam setkání najdete na našem YouTube kanálu: https://youtu.be/n-t0dhb83Ss

V DigiKoalici se dlouhodobě věnujeme monitoringu programů kyberprevence pro žáky, učitele i rodiče. Aktualizujeme pravidelně Katalog kyberprevence s přehledem poskytovatelů programů pro žáky, rodiče, učitele. Zveme další organizace a iniciativy ke společnému stolu při promýšlení zlepšování podpory školám v této oblasti. Staňte se členy DigiKoalice nebo nám  pošlete informaci o inspirativním projektu ve vašem okolí na digikoalice@npi.cz.  

NPI ČR také chystá nový vzdělávací program, pracovně nazvaný „Kyberbezpečnost, kyberprevence a digitální wellbeing pro celé sborovny“. Uvítáme spolupráci při šíření obsahu tohoto kurzu i volných kapacit našich lektorů, mezi které se můžete přidat v budoucnu i vy. Zájemci o spolupráci s NPI ČR v oblasti digitalizace mohou využít opět univerzální kontakt digikoalice@npi.cz nebo využít telefonický kontakt na Petra Naskeho (774 089 047).

A co vy? Věnujete se kybernetické bezpečnosti nebo kyberprevence? Zapojte se i vy jako podporovatel a odborník z praxe do EDUSÍTĚ, případně vstupte se svou organizací/projektem do DigiKoalice. Znáte-li kolem sebe zajímavé osobnosti nebo projekty, které pomáhají kybernetické bezpečnosti (nejen) ve školách, nezapomeňte je také nominovat do soutěže KYBER CENA ROKU. Nominace jsou otevřeny do 30. června 2023.