O zdroji

Evropská komise nabízí od konce roku 2021 novou službu – můžete si zdarma otestovat své digitální dovednosti. Vyplnění testu vám umožní lépe porozumět tomu, jakou máte úroveň digitálních dovedností, a po jeho absolvování získáte certifikát, kde je úroveň vašich dovedností uvedena. Díky němu pak budete lépe prokazovat své digitální dovednosti při různých příležitostech.


Test je založen na kombinaci znalostí a sebehodnocení vašich dovedností. K dispozici je Vám 29 jazykových verzí, můžete jej absolvovat v češtině, angličtině i dalších jazycích. Test vychází z rostoucí poptávky zaměstnavatelů po digitálních dovednostech a z Evropského rámce digitálních kompetencí pro občany, který vyvinulo Společné výzkumné středisko a Evropská komise. Test vytvořila Evropská komise ve spolupráci se čtyřmi IT firmami a partnery (Tecnalia, Junta de Andalucia a All Digital)

Kdo a jak se může otestovat?

Test je určen všem od 15 let. Test si můžete udělat rovnou bez přihlášení, po absolvování testu si pouze vyplníte jméno a poté stáhnete zprávu o výsledcích testu svých dovedností do svého počítače. Pokud se navíc přihlásíte do profilu Europassu, zpráva o vašich digitálních dovednostech se vám automaticky uloží do vašeho Europass portfolia.

Jaké úrovně dovedností test rozlišuje 

Test vyhodnotí úroveň vašich digitálních dovedností v pěti oblastech: informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. U každé z těchto oblastí vám test vyhodnotí, zda je úroveň vašich digitálních dovedností základní, středně pokročilá a pokročilá.

Metodologie

Evropský rámec digitálních kompetencí neboli DigiComp. Tento rámec, vytvořený Evropskou komisí, poskytuje představu o tom, co si lze představit pod pojmem “digitální kompetence”. Je také základem pro různé iniciativy, které se zaměřují na rozvoj digitálních dovedností, a poskytuje základní rámec pro zlepšení digitálních kompetencí občanů. Je také neustále vyvíjen s tím, jak se mění vnímání toho, co znamená být digitálně kompetentní.Být digitálně kompetentní dnes znamená mít kompetence ve všech oblastech evropskyého rámce digitálních kompetencí.