O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Všechny ECDL / ICDL sylaby jsou volně ke stažení na níže uvedených odkazech oficiálních stránek ECDL-CZ.

Základní moduly ECDL / ICDL

Modul M346
Práce s webovými aplikacemi (Application Essentials)

Modul M27
Práce s počítačem a internetem (Computer & Online Essentials)

Modul M15
Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)

Modul M14
Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

Modul M12
Bezpečné používání informačních technologií (Cyber Security)

Modul M7
Práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

Modul M4
Práce s tabulkami (Spreadsheets)

Modul M3
Zpracování textu (Documents)

Modul M2
Práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

Standardní moduly ECDL / ICDL

Modul M21
Ochrana osobních údajů a citlivých informací (Data Protection)

Modul M19
Robotika (Robotics)

Modul M18
Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education)

Modul M17
Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)

Modul M16
Informatické myšlení a programování (Computing)

Modul M13
Plánování projektů (Project Planning)

Modul M10
Tvorba webových stránek (Web Editing)

Modul M9
Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)

Modul M6
Prezentace (Presentation)

Modul M5
Použití databází (Using Databases)

Pokročilé moduly ECDL / ICDL

Modul AM8
Analýza a vizualizace dat (Data Analytics)

Modul AM7
Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)

Modul AM6
Pokročilé prezentace (Advanced Presentation)

Modul AM5
Pokročilé použití databází (Advanced Databases)

Modul AM4
Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)

Modul AM3
Pokročilé zpracování textu (Advanced Documents)

Ostatní moduly ECDL / ICDL

Modul EC
e-Citizen (e-Citizen)

Modul DF3
Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Modul DF2
Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

Modul DF1
Správa a archivace digitálních fotografií