O zdroji

Učebnice vznikly v rámci projektu PRIM učiteli vysokých, středních a základních škol. Byly po dva a půl roku ve třech fázích ověřovány na desítkách škol se zpětnou vazbou od učitelů k autorům, kteří podle zkušeností z ověřování učebnice upravovali.

Každá učebnice ukazuje, jak učit určitou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení. Jako celek ukazují, jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. 

K materiálům z oblasti robotiky je třeba dokoupit odpovídající hardware. Ostatní materiály nevyžadují žádné další náklady (kromě školních počítačů a u některých připojení na Internet). Učebnice lze zdarma stáhnout nebo je spustit online.

Toto nejsou tradiční učebnice, jak je známe pod tímto slovem (tedy knihy). Každá se skládá ze žákovských listů, z metodických listů pro učitele a případně z pracovních souborů, návodů ke konstrukci apod.

Učebnice jsou k dispozici pouze elektronicky a neplánuje se jejich tisk. 

Algoritmizace s využitím robotických hraček pro děti do 8 let

Výlety šaška Tomáše – algoritmizace pro malé děti

Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy

Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy – rozšíření pro víceletá gymnázia

Programování ve Scratch pro pokročilé – projekty pro 2. stupeň základní školy

Programování v jazyce Python pro střední školy

Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy

Základy informatiky pro střední školy

Robotika s LEGO WeDo pro 1. stupeň základní školy

Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy

Robotika pro střední školy: programujeme Micro:bit pomocí Pythonu

Robotika pro základní školy: programujeme micro:bit pomocí Makecode

Robotika pro střední školy: programujeme Arduino

Metodologie

Záleží dle zaměření učebnice.