O zdroji

Učebnice vznikly v rámci projektu PRIM učiteli vysokých, středních a základních škol. Byly po dva a půl roku ve třech fázích ověřovány na desítkách škol se zpětnou vazbou od učitelů k autorům, kteří podle zkušeností z ověřování učebnice upravovali.

Každá učebnice ukazuje, jak učit určitou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení. Jako celek ukazují, jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. 

K materiálům z oblasti robotiky je třeba dokoupit odpovídající hardware. Ostatní materiály nevyžadují žádné další náklady (kromě školních počítačů a u některých připojení na Internet). Učebnice lze zdarma stáhnout nebo je spustit online.

Toto nejsou tradiční učebnice, jak je známe pod tímto slovem (tedy knihy). Každá se skládá ze žákovských listů, z metodických listů pro učitele a případně z pracovních souborů, návodů ke konstrukci apod. Základní součástí jsou metodické listy pro učitele, v nichž jsou kromě cílů a řešení úloh popsáno, jak danou pasáž učit a na co si dát pozor. Žákovské materiály představují především zadání úloh nebo projektů a pracovní soubory, které si žáci otevřou a pracují s nimi. Každá učebnice obsahuje úvodní pasáž, která vysvětluje, jak se v materiálu orientovat, jak podle něj vést výuku a co si na ni připravit, nainstalovat apod.

Učebnice jsou k dispozici pouze elektronicky a neplánuje se jejich tisk. Vzhledem k povaze jejich licence je nikdo nesmí vytisknuté prodávat (a licence byla dána finančním zdrojem projektu, který je vytvářel). 
Vytištění učebnice znemožňuje její aktualizace a vylepšení. Některé z učebnic ani nemá vzhledem k jejich povaze smysl tisknout.
Žáci žádnou učebnici do ruky nepotřebují, žákovské listy jim učitel promítne nebo si je otevřou ve svém počítači, pokud pracují individuálně (na jiné úloze než celá třída). Učitel si metodickou příručku otevřete na svém notebooku nebo tabletu.