O příležitosti

Evropská rada pro výzkum (ERV) podporuje vysoce kvalitní výzkum v Evropě prostřednictvím konkurenčního financování a přeshraniční spolupráci špičkových výzkumných pracovníků ve všech oblastech vědy.

ERV doplňuje další činnosti financování v Evropě, jako jsou činnosti vnitrostátních agentur financujících výzkum, a je stěžejní složkou rámcového programu Evropské unie pro výzkum Horizont Evropa.

ERV na svých webových stránkách zveřejňuje kalendář grantů ERV a poskytuje informace o nejnovějších otevřených výzvách.

Příjemci

Výzkumní pracovníci.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě. Aktuální otevřené výzvy najdete na stránkách https://erc.europa.eu/apply-grant.