O příležitosti

Pomozme urychlit digitální inkluzi v Česku, aby mohli všichni využívat výhod, které digitální doba přináší.

Získejte až šestiměsíční technickou podporu díky programu Google.org Fellowship a až 2 miliony eur na financování vašeho projektu v rámci grantové výzvy Tech for Social Good.

Přihlášky jsou právě otevřeny. Doporučujeme, abyste své projekty přihlásili do 20. ledna 2023.


Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce a sociální podniky, které hledají technickou a finanční podporu pro projekty v oblasti řešení společenských problémů s využitím digitálních technologií. V Česku se zaměříme na podporu digitální inkluze.

Věříme, že inovace a inkluze mohou jít ruku v ruce. Pro ekonomický rozvoj jsou dnes zásadní digitální technologie – které však musí pomáhat všem. Protože chceme v Česku podpořit digitální budoucnost pro všechny, obracíme se na lokální organizace, aby vyvinuly inovativní řešení, která podpoří digitální inkluzi pro jednotlivce a skupiny, které to potřebují nejvíce.

Poprvé v Česku získají vybrané projekty kromě finančních prostředků také technickou podporu díky programu Google.org Fellowship.

Google.org Fellowship je program, v rámci něhož poskytne Google tým svých zaměstnanců (softwarových inženýrů, produktových manažerů, UX výzkumníků a dalších). Společně se zaměstnanci organizace budou pracovat na vytvoření produktů či služeb s pozitivním dopadem. Mezi organizace, které v minulosti získaly pomoc od Google.org Fellows, patří například Lékaři bez hranic, Tech To The Rescue nebo Diagoriente.

Příjemci

Výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce a sociální podniky, které hledají technickou a finanční podporu pro projekty v oblasti řešení společenských problémů s využitím digitálních technologií. V Česku se zaměříme na podporu digitální inkluze.

Podmínky financování

Kdo je způsobilý?

Výzvy se může zúčastnit jakákoli nezisková charitativní organizace, jiná nezisková organizace, veřejná nebo soukromá akademická nebo výzkumná instituce nebo ziskový sociální podnik s projektem, který má výslovně charitativní účel. Vaše organizace musí mít sídlo v zemi vašeho bydliště v Evropě (uvedené v Podmínkách) Jednotlivci bez organizační příslušnosti jsou bohužel nezpůsobilí.

Jaké jsou Podmínky?

Žadatelé musí při podání žádosti o účast ve výzvě souhlasit s podmínkami výzvy Google.org Impact Challenge. Úspěšní příjemci musejí podepsat smlouvu o poradenství bez poplatku, která obsahuje právní podmínky pro bono podpory, a jedinečné podmínky rozsahu projektu, které stanoví podrobnosti o rozsahu pro bono projektu, službách a výsledcích. Příjemci musí podepsat smlouvu o poradenství a dokumenty o rozsahu projektu, aby mohli získat podporu od týmu Google.org Fellows. Úspěšní příjemci musejí navíc souhlasit s podmínkami smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, které poskytuje společnost Google nebo nadace Tides Foundation, partner společnosti Google pro správu grantů. Rozsah práce, výše finančních prostředků, počet spolupracovníků a výběr organizací, které získají finanční prostředky a/nebo podporu Google.org Fellowship, jsou na výhradním uvážení společnosti Google. Společnost Google může podle svého uvážení zaměřit finanční prostředky a/nebo podporu Google.org Fellowship na konkrétní geografické oblasti.

Můžeme se přihlásit, pokud jsme ziskový podnik se sociálním dopadem?

Ziskové podniky, které jsou registrovány nebo založeny podle zákonů jedné ze způsobilých zemí, mohou podat žádost, pokud má jimi navrhovaný projekt výslovně charitativní účel a jsou ochotny otevřít zdrojové kódy všech duševních vlastnictví vytvořených (nebo distribuovaných) za finanční prostředky.

Může moje organizace podat společnou žádost s jinou organizací?

Registrovaným žadatelem může být pouze jedna organizace, ale vítáme a podporujeme spolupráci – zejména mezi odborníky z technického a sociálního sektoru. V žádosti můžete uvést partnery, kteří budou pro vaši práci rozhodující. Pokud bude vaše žádost vybrána k získání finančních prostředků a Google.org Fellowship, bude žádající organizace jediným příjemcem finančních prostředků a pro bono podpory, ale může subfinancovat nebo uzavřít subdodavatelskou smlouvu s dalšími organizacemi za účelem dokončení navrhovaného projektu, pokud všechny organizace dodrží podmínky smlouvy o poradenství, rozsahu projektu a dohody o financování.

V jakém jazyce mám podat žádost?

Otázky v přihlášce se zobrazují v angličtině, ale odpovědi na přihlášku lze podat v angličtině nebo češtině. Upozorňujeme, že pro úspěšné přijetí odborných asistentů Google.org Fellows ve vaší organizaci důrazně doporučujeme, aby v projektovém týmu byl alespoň jeden člověk, který plynně hovoří anglicky.

Může moje organizace předložit více než jeden nápad?

Doporučujeme vám, abyste důkladně zvážili, který projekt nejlépe odpovídá našim kritériím pro podání žádosti a silným stránkám vaší organizace. Pokud však máte dva nesouvisející projekty, o nichž se domníváte, že by každý z nich byl vhodným kandidátem, podejte pro každý z nich samostatnou žádost. Každý projekt budeme posuzovat nezávisle. Žádná organizace nesmí podat více než dvě žádosti, s výjimkou případů popsaných níže.

Co když pracuji pro velkou organizaci, například univerzitu, která má mnoho oddělení. Můžeme podat více žádostí?

Velké organizace, jakými jsou vysoké školy a univerzity, mohou podat více žádostí. V případě vysokých škol a univerzit žádáme, aby každý hlavní řešitel předložil pouze jednu žádost. Upozorňujeme, že výzva Google.org Impact Challenge není příležitostí k financování návrhů na výzkum. Hledáme projekty s jasnými vizemi a akčními plány, které mají vytvořit inspirativní konečný dopad.