O příležitosti

Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, vznikl v roce 2009 na základě iniciativy tehdejšího pražského primátora MUDr. Pavla Béma. Jeho založení bylo motivováno především snahou představitelů hlavního města České republiky přispět k trvale udržitelnému rozvoji kvality pražského školství a podporovat výjimečné žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, které se nachází na území hlavního města Prahy. Nadační fond Cesta ke vzdělání má svou činností přispět ke zvyšování prestiže pražského školství, a tím k renomé české metropole v domácím i mezinárodním kontextu.

Nadační fond každoročně vyhlašuje grantové výzvy.

Příjemci

  • nový ročník výzvy se připravuje

Podmínky financování

  • nový ročník výzvy se připravuje