Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Jiné
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, vznikl v roce 2009 na základě iniciativy tehdejšího pražského primátora MUDr. Pavla Béma. Jeho založení bylo motivováno především snahou představitelů hlavního města České republiky přispět k trvale udržitelnému rozvoji kvality pražského školství a podporovat výjimečné žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, které se nachází na území hlavního města Prahy. Nadační fond Cesta ke vzdělání má svou činností přispět ke zvyšování prestiže pražského školství, a tím k renomé české metropole v domácím i mezinárodním kontextu.

Na počátku existence Nadačního fondu Cesta ke vzdělání byla jeho činnost zaměřena především na podporu studijních pobytů žáků a studentů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Později se k těmto dvěma hlavním oblastem přidala podpora rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy. Nadační fond Cesta ke vzdělání se také ve značné míře snaží usnadňovat vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důležitým prvkem činnosti Nadačního fondu Cesta ke vzdělání je rovněž příprava studentů na budoucí zaměstnání. V současné době se Nadační fond Cesta ke vzdělání věnuje také spolufinancování odborných stáží pražských pedagogů v zahraničí.

Facebooková stránka Nadačního fondu.

Související financování