O příležitosti

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy z celé České republiky. Každá škola může získat až 100 000 Kč na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti.

Více informací naleznete na webových stránkách https://o2chytraskola.cz/grantovy-program.

Grantový program směruje také do dětských domovů. Více o něm najdete na https://o2chytraskola.cz/grantovy-program/detske-domovy.

Příjemci

Základní škola vedená v registru školských zařízení v České republice bez ohledu na zřizovatele.

Všechny dětské domovy bez ohledu na zřizovatele.

Podmínky financování

Grantovou výzvu můžou využít všechny základní školy či dětské domovy v ČR bez ohledu na zřizovatele.

Školy

U škol je podmínkou je, aby instituce byla vedená v registru školských zařízení. Finanční podporu poskytujeme na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, učitelé a veřejnost.

Nutné je aktivní zapojení pedagoga školy, práce s materiály na portále www.o2chytraskola.cz a dodržení stanoveného limitu na nákup hardwaru. K plnění projektových aktivit si škola může přizvat i externí školicí organizace.

Dětské domovy

Grant lze čerpat na krátkodobá jednorázová školení. Minimální výše požadované částky je 15 000 Kč, maximální 30 000 Kč.

V žádosti o finanční podporu je možné zapojit více cílových skupin: děti a mládež v dětských domovech, vychovatelé a další zaměstnanci, kteří se podílejí na výchově. Podmínkou je zapojení externí školící organizace, která poskytne odborné vzdělávací aktivity určité skupině. Zároveň je potřeba dodržet stanovený limit na 20% z požadované částky na nákup technologického hardwaru. Doporučením je průběžné využívání vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola.