Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Regionální iniciativa

O iniciativě

Na podporu otevřeného vzdělávání EDUin inicioval spojení stovky klíčových organizací a jednotlivců v Alianci otevřeného vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na základě iniciační schůzky podporovatelů otevřeného vzdělávání ze dne 9. června 2015 a ročního předchozího pilotního setkávání s organizacemi, které se zabývají otevřeným vzděláváním.

Od září 2019 podporu Aliance přebírá Katedra informačních studií a knihovnictví z Masarykovy univerzity.

Podstatou otevřeného vzdělávání je princip volného a otevřeného sdílení. To je chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, tak svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Volné a otevřené sdílení zvyšuje přístup ke vzdělání a znalostem pro každého, kdekoliv a kdykoliv.

Na webových stránkách iniciativy najdete řadu vzdělávacích materiálů, užitečných odkazů i výukových videí. Iniciativa provozuje otevřenou facebookovou skupinu Otevřené vzdělávání.

Není-li uvedeno jinak, je obsah na stránkách https://otevrenevzdelavani.cz/ licencovaný pod Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krůčková.