Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti, Kybernetická bezpečnost, Umělá inteligence, Robotika, Virtuální realita, Rozšířená realita
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Národní iniciativa

O iniciativě

Materiály a inspirace pro pedagogy

… aby se učilo lépe

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Základními kameny Metodického portálu RVP.CZ jsou pestrost, komplexnost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost. Ředitelům a učitelům školek, základních, speciálních a základních uměleckých škol, gymnázií, středních odborných škol a škol s právem státní jazykové zkoušky tak jsou prostřednictvím elektronického média nabídnuty zkušenosti konkrétních učitelů i škol. Jejich obsahem jsou nejčastěji informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a řada dalších informací z oborových témat. Jedná se o podněty, které by měly přinášet inspiraci do výuky. Tato podpora je učitelům nabízena skrze jednotlivé nástroje – moduly (modul Články, Materiály do výuky, Webináře, EMA atp.), které bychom mohli nazvat úložišti – databázemi jednotlivých materiálů.

Dalším cílem, vedle shromažďování a budování jednotlivých modulů/úložišť a prezentace všech typů příspěvků teoretické i praktické povahy, bylo od počátku poskytnout učitelům fórum pro možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními uživateli. Tímto fórem myslíme jednak moduly, jako je například modul Blogy, jakož i možnost jednotlivé materiály hodnotit a komentovat.

Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol.

Mezi hlavní spolupracující organizace patří pilotní školy, ostatní organizace přímo řízené MŠMT, nestátní neziskové organizace a poskytovatelé vzdělávacích služeb.

Od ledna 2020 je Metodický portál RVP.CZ spravován Národním pedagogickým institutem České republiky na adrese Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1.