Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Regionální iniciativa

O iniciativě

Cílem tohoto projektu je analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol Plzeňského kraje, které se aktivně podílejí na tvorbě vzdělávacích programů a jejich pilotním ověření.


Hlavní důvody vzniku projektu
  • Nízké povědomí o reálných možnostech využívání digitálních technologií ve výuce a nesoulad mezi učícími styly a potřebami současných žáků.
  • Nedostatečné využívání digitálních technologií ve školách ve všech výukových předmětech mimo informatiku.
  • Podpořit informovanost pedagogického kolektivu v otázkám možností využívání digitálních technologií a zavést prostředky pro sebereflexi a hodnocení
Cíl projektu
  • Podpora koncepčního rozvoje digitálních kompetencí pedagogů a škol, která vychází z průběžného reflexe úrovně digitálních kompetencí a umožňuje jejich kontinuální rozvoj na základě individuálních potřeb zpracovaných v podobě profesních portfolií a akčních plánů.
  • Optimalizace využívání digitálních technologií na školách v souladu s učícími styly žáků a požadavky trhu práce na dovednosti absolventů škol rozvojem konkrétních digitálních kompetencí pedagogů
  • Podpora kvalitního plánování rozvoje digitálních kompetencí učitelů (DVPP) a ICT vybavení školy a v důsledku zefektivnění využívání techniky na školách.
  • Podpora a usnadnění využívání digitálních zdrojů v celém pedagogickém procesu i chodu školy.