Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Národní iniciativa

O iniciativě

Přinášíme informace a novinky na poli interaktivní výuky. Společně budujeme komunitu pedagogů, kteří mění tvář výuky na českých školách.

Společně s učiteli měníme výuku ve školách, aby žáci díky větší motivaci a zapojení pomocí moderních technologií dosahovali lepších výsledků, rozvíjeli své kompetence a lépe se připravovali pro budoucí uplatnění.

Společnost AV MEDIA SYSTEMS, a. s. je na českém trhu od roku 1992 a interaktivní tabuli SMART Board poprvé představila v ČR v roce 1997. V českém školství aktivně působíme již 30 let, a to nejen jako dodavatel technologií do výuky, ale hlavně i jako iniciátor změny výuky právě s využitím ICT. Snažíme se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generaci zapojením všech moderních prostředků ICT do výuky. Vždy nám záleží na tom, aby námi dodávaná řešení byla přínosem jak pro pedagoga, tak i pro žáky. Věnujeme se systematickému vzdělávání a rozvoji pedagogů v oblasti digitalizace výuky. Podporujeme metody výuky s moderními technologiemi, které vedle zvládnutí obsahu učiva roz­víjejí u dětí klíčové kompetence: kreativitu, kri­tické myšlení, kooperaci a komunikaci.