O příkladu

První ročník “Dne digitálních technologií” se konal na ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ostroměř v červnu 2019. Akce se zúčastnil i Národní pedagogický institut.

Cílem akce je čím dál více zvědomovat téma digitalizace vzdělávání u žáků, učitelů i široké veřejnosti. To nesouvisí pouze s nárůstem a neustálou inovací digitálních technologií, ale s jejich smysluplným využíváním, a to ve výuce i v každodenním životě. Den digitálních technologií je ideálním příkladem dobré praxe, kde kromě konkrétní práce dětí s velkou škálou výukových programů a her, byl věnován prostor i tématu bezpečnosti na internetu a obecně kyberbezpečnosti.

Na akci se žáci 1. – 9. ročníků ZŠ Eduarda Štorcha měli možnost seznámit s celou řadou digitálních technologií formou prožitkového vyučování. Například práce na MultiBoard, malování na interaktivní tabuli poslepu, 3D tiskárny, programování poslepu v tělocvičně, práci s beeboty, s tablety, s fotografiemi aj., nebo diskuze na téma kyberbezpečnosti. Pro všechny věkové kategorie bylo připraveno představení Corinth učebny s možností vyzkoušet si 3D modely a pracovat v dílnách Corinth

V rámci akce proběhla také tisková konference k zavádění digitálních technologií do výuky ve školách v Královéhradeckém kraji a představení učebny Corinth.  Workshopy a stánky byly v závěru programu určeny pro rodiče dětí, všechny pedagogické pracovníky z dané školy, ale i širší veřejnost.  Účastníci tak měli možnost si vyzkoušet například virtuální a rozšířenou realitu nebo navštívit jakákoliv stanoviště, která byla v dopoledním programu určena dětem.