O příkladu

Je toho opravdu hodně, co by měl dnešní učitel z oblasti digitálních technologií ovládat. A nejde jen o zvládnutí technologií jako takových. Dalším krokem by mělo být využití těchto technologií v rámci výuky.

V roce 2014 vznikl časopis zaměřený právě na digitální technologie ve výuce s důrazem na přírodovědné a technické obory. Hlavním cílem je ukázat, že digitální technologie nejsou učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním.

Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí má časopis potenciál přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů. Dalším cílem je propojení aktivních učitelů při tvorbě náplně časopisu. Mezi učiteli je řada těch, jejichž nápady a zkušenosti z praxe mohou posloužit ostatním jako skvělá inspirace. Značnou část obsahu časopisu vytváří především učitelé z praxe ze všech stupňů našeho vzdělávacího systému.

Vedle vlastního časopisu najdete na webu e-Mole.cz také sekci DIY, kde jsou různé projekty směřované do školství, jako např. 3D tištěná konstrukční robotická stavebnice m-BITBEAM, školní měřicí systém postavený na Arduinu (MoleBox + MoleGraph + MoleGraph Shield), školní delta robot a 3D tiskárna Molestock a další. Také o těchto projektech se můžete dočíst na stránkách časopisu e-Mole.cz. Dokumentace k jednotlivým projektům je zdarma k dispozici.

Další sekce e-Molu se věnujeme problematice využití 3D tisku ve školním prostředí. K dispozici je řada originálních modelů, jako různých výukových pomůcek. 3D modely jsou dostupné ke stažení ve formátu STL, a to opět zdarma.

Časopis je k dispozici zdarma v elektronickém formátu PDF. Jednotlivá čísla mají několik desítek stran, přičemž výjimkou není ani počet stran přes stovku. Za dobu své působnosti si časopis získal přes tisícovku pravidelných čtenářů.

Celý projekt e-Mole.cz byl dosud postavený na dobrovolnické činnosti jak vydavatele, tak redakční rady a externích přispěvatelů. I přes velice intenzivní snahu získat partnera v podobě velké firmy s vazbou na školství, hledat podporu na MŠMT, oslovovat různé nadace i jednotlivce, nepodařilo se získat finanční prostředky, které by umožnily rozšiřovat autorskou základnu a alespoň symbolicky zaplatit práci redakční rady a sazbu vlastního časopisu. Obracíme se proto i touto formou, přes web DigiKoalice, na potenciální sponzory a možná i partnery, kteří by vydávání e-Molu chtěli podpořit. Budeme rádi, když se s námi spojíte.

Děkujeme tímto všem autorům, kteří se na stránkách e-Molu nezištně podělili o své zkušenosti a nápady. Děkujeme také našim prozatím dvěma podporovatelům z firemní sféry, českému výrobci tiskových strun Filament PM. Velké díky patří také firmě COOLHOUSING, s. r. o. za výhodné hostování webového portálu e-Mole.cz.