Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl

O organizaci

Co děláme?

Časopis pro učitele, vzdělávací akce, vzdělávací materiály a učebnice, grafické návrhy, sazba, korektury, 3D tisk, vývoj aplikací, fotopanoramata, virtuální procházky, velkoformátový tisk…

Naše projekty:
  • Časopis e-Mole (www.e-mole.cz)
    • Proč jsem začali v roce 2014 vydávat časopis pro učitele? Naším hlavním cílem je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním. Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí vidíme v časopisu příležitost přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů.
  • Vzdělávání učitelů (www.interactivelearning.cz)
    • Naše kurzy a semináře, které jsou akreditované v systému MŠMT DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), se zaměřují na řadu oblastí. Za všechny jmenujme digitální technologie ve výuce (3D tisk, programování, robotika, Arduino, micro:bit, počítačová grafika, 3D modelování, multimédia, …) a výuku přírodních věd v duchu STEAM (rozmanitost přírody, netradiční experimenty, mikroskopie, školní měřicí systémy, …). S námi si můžete postavit třeba i 3D tiskárnu :-).
  • Projektová výuka (puda.knihovna.policka.org)
    • Intenzivně se věnujeme také práci s dětmi. Naší doménou jsou oblasti polytechnické a přírodovědné, jejichž kombinace se dnes často označuje zkratkou STEM (volně přeloženo: věda, technika, konstruování, matematika). Základem našeho přístupu je tzv. projektové vyučování (angl. Project-based learning, PBL). Projektové vyučování je spjato s praxí, a tím umožňuje překlenout odtržení výuky od reality života. Projekt končí vždy konkrétním hmatatelným výstupem.

…a další.

Související příklady dobré praxe