O příkladu

Ve výuce informatického myšlení na všech stupních škol je velmi vhodné využít metody vzájemného učení, tedy situace, kdy se žák učí od jiného žáka. Snadno se tak zpracují různé úrovně, které zdaleka nemusí být dané pouze věkem. Velkou výhodou je pak zlepšení komunikačních dovedností, vztahů a klimatu obecně, větší zodpovědnost žáků a tím i motivace.

Následující oddělené i provázané konkrétní příklady z praxe ukazují výuku úvodu do programování pomocí dnes již dostupných pomůcek, jako je BBC micro:bit, Ozobot a BeeBot, ale myšlenky lze snadno aplikovat i bez nákupů, například s využitím Hour of Code nebo Scratch. Nejjednodušším příkladem vzájemného učení je spolupráce ve třídě, rozšíření mezi různé ročníky umožňuje postupné předávání digitální gramotnosti ve škole a vrcholem je spolupráce škol různých stupňů.

Velkým přínosem pro “lektory” z řad studentů bylo vyzkoušet si v praxi předávání informací a dovedností. Obohatili a nadchli i zapojené vyučující a tím navíc posílili spolupráci i mezi učiteli.