O příkladu

Letní škola Kabinetu Informačních Studií a Knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně je pravidelné setkání studentů, učitelů a odborníků na konci jarního semestru, koná se vždy v červnu. V roce 2018 zastřešovala tato čtyři hlavní témata: tvůrčí prostory, postfaktická doba a fake news, informace v architektuře a veřejném prostoru a technologie a umělou inteligenci.

Veřejné knihovny se svou hustou sítí od nepaměti slouží jako místo pro rozvoj komunitního vzdělávání, občanského vzdělávání a sociální inkluze. Knihovny dnes plní funkci nejen shromažďovací, ale především organizační, komunikační, vzdělávací a kurátorskou. Představují tak přirozenou infrastrukturu pro neformální vzdělávání. V moderní knihovně by se tak široká veřejnost měla mít možnost setkat nejen s knížkami, ale také dalšími informačními zdroji a technologiemi.

V rámci letní školy byl účastníkům představen 3D tisk a jeho využití v domácím i školním prostředí a také robot Ozobot. Robotika v tomto pojetí není hlavním cílem vzdělávání, ale prostředkem pro rozvoj kompetencí potřebných pro 21. století. Jedná se zejména o informatické myšlení a další měkké dovednosti. Účastníkům byl představen robot Ozobot, možnosti programování a jeho využití ve škole v úvodní přednášce. Na přednášku navázal workshop, během kterého si účastníci sami vyzkoušeli, co Ozobot dokáže a jak jej ovládat i bez počítače pomocí barevných Ozo kódů. K řešení byly vybrané úlohy pro samostatnou i skupinovou práci. Aktivity byly zaměřeny nejen na programování, ale především na pochopení problému, návrh řešení, realizaci, ověření a případná vylepšení…