O příkladu

V roce 2017 deklarovali zástupci lanškrounských firem podporu technického vzdělávání podpisem společného prohlášení. Zástupci firem se pravidelně setkávají s vedením města a hledají vhodné aktivity a prostředky, kterými by podpořili zájem dětí a žáků o technické obory.

Vedení města Lanškroun, místní zaměstnavatelé a zástupci škol podepsali deklaraci, ve které se zavazují k:

  • realizaci projektů na propojení vzdělávání s praxí,
  • materiální podpoře mateřských, základních a středních škol v Lanškrouně,
  • seznamování žáků s praxí v místních firmách,
  • personálnímu zajištění odborné výuky.

Kvalitně materiálně a personálně vybavené školy, které jsou úzce propojené s praxí, vychovávají dobře připravené budoucí zaměstnance pro místní firmy.

Pro obec samotnou je tato spolupráce důležitá v jejím rozvoji a má pozitivní vliv také na veřejné mínění. Přímo město Lanškroun podporuje digitální vzdělávání skrze projekty, například micro:bit nebo 3D tiskárny na školách.

Podpora dětí, žáků a studentů je na Lanškrounsku jednou z priorit. Je dlouhodobou investicí do budoucích zaměstnanců, kteří budou nejen dobře rozumět své práci, ale budou s větší pravděpodobností přicházet s nápady na inovaci a další rozvoj.

Projekty

MICROTELA

Vědeckotechnická soutěž, která je součástí podpory technického vzdělávání. Soutěž vznikla díky podpoře města Lanškroun a společenství úspěšných průmyslových firem na lanškrounsku. Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce mladších žáků k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat veřejnosti. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na soutěžích.

PODPORA ŠKOL V ORP

Společenství firem podporuje pravidelně tyto zapojené školy v Lanškrouně a blízkém okolí: Základní škola Lanškroun, B. Smetany, Základní škola Lanškroun, A. Jiráska 139, Základní škola Lanškroun, Dobrovského, ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec, SOŠ a SOU Lanškroun, Gymnázium Lanškroun, SZeŠ Lanškroun, ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, ZŠ a MŠ Damníkov, ZŠ Horní Čermná, ZŠ a MŠ Tatenice, MŠ Wolkerova, MŠ Na Výsluní, MŠ Žižkova a MŠ Vančurova.

Proč se jedná o příklad dobré praxe?

Lokální digitální koalice Lanškroun působí v rámci Společenství firem působící na Lanškrounsku, a to již více jak 5 let. Vzniklo po impulzu a vzájemných debatách mezi zástupci regionálních firem a vedením města. Společným zájmem se stalo regionální školství a jeho podpora.

Společenství se ve své činnosti zaměřuje na podporu vzdělávání v mateřských, základních, ale i středních školách v Lanškrouně a jeho okolí. Samotná podpora škol spočívá v iniciaci a financování akcí, aktivit a projektů, které obohacují a zkvalitňují technickou a jazykovou výuku ve školách. Jedná se o výbavu tříd, dílen, materiální podporu, podporu školních aktivit (soutěže, tematické akce) a další.

Vzájemná spolupráce mezi zástupci firem a vedením města je postavena na ochotě se společně domluvit, společně hledat způsoby další podpory a společně se na podpoře škol podílet finančně. Konkurence na trhu jde ve Společenství stranou, všichni zástupci se scházejí a spolupracují na tom, aby myšlenka, která byla na počátku vzniku Společenství, nebyla zapomenuta a byla dále rozvíjena.

Fungující model spolupráce v našem regionu vedl ke vzniku Analýzy spolupráce podnikatelů a samosprávy v Pardubickém kraji, která by měla sloužit jako inspirace pro další regiony nejen v Pardubickém kraji, ale po celé ČR. Zadavatelem Analýzy je Svaz průmyslu a dopravy České republiky, zpracovatelem je potom Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú.

V roce 2023 zahájilo Společenství firem Lanškrounska 7. rok svého působení.