O příkladu

V roce 2017 deklarovali zástupci lanškrounských firem podporu technického vzdělávání podpisem společného prohlášení. Zástupci firem se pravidelně setkávají s vedením města a hledají vhodné aktivity a prostředky, kterými by podpořili zájem dětí a žáků o technické obory.

Vedení města Lanškroun, místní zaměstnavatelé a zástupci škol podepsali deklaraci, ve které se zavazují k:

  • realizaci projektů na propojení vzdělávání s praxí,
  • materiální podpoře mateřských, základních a středních škol v Lanškrouně,
  • seznamování žáků s praxí v místních firmách,
  • personálnímu zajištění odborné výuky.

Kvalitně materiálně a personálně vybavené školy, které jsou úzce propojené s praxí, vychovávají dobře připravené budoucí zaměstnance pro místní firmy.

Pro obec samotnou je tato spolupráce důležitá v jejím rozvoji a má pozitivní vliv také na veřejné mínění. Přímo město Lanškroun podporuje digitální vzdělávání skrze projekty, například micro:bit nebo 3D tiskárny na školách.

Podpora dětí, žáků a studentů je na Lanškrounsku jednou z priorit. Je dlouhodobou investicí do budoucích zaměstnanců, kteří budou nejen dobře rozumět své práci, ale budou s větší pravděpodobností přicházet s nápady na inovaci a další rozvoj.

Projekty

MICROTELA

Vědeckotechnická soutěž, která je součástí podpory technického vzdělávání. Soutěž vznikla díky podpoře města Lanškroun a společenství úspěšných průmyslových firem na lanškrounsku. Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce mladších žáků k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat veřejnosti. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na soutěžích.

PODPORA ŠKOL V ORP

Společenství firem podporuje pravidelně tyto zapojené školy v Lanškrouně a blízkém okolí: Základní škola Lanškroun, B. Smetany, Základní škola Lanškroun, A. Jiráska 139, Základní škola Lanškroun, Dobrovského, ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec, SOŠ a SOU Lanškroun, Gymnázium Lanškroun, SZeŠ Lanškroun, ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, ZŠ a MŠ Damníkov, ZŠ Horní Čermná, ZŠ a MŠ Tatenice, MŠ Wolkerova, MŠ Na Výsluní, MŠ Žižkova a MŠ Vančurova.