O příkladu

S Magenta Experience Center vyrostl unikátní vzdělávací prostor s neomezenými možnostmi.
Místo je domovem různých workshopů, přednášek a kurzů, které překonávají bariéry digitálního a technologického světa. Zaměřuje se na inspiraci, vzdělávání, zábavu a networking. Jeho hlavním úkolem je pomoci s digitální gramotností v České republice. Zaměřujeme se na cílové skupiny a sociální problematiku.

Centrum je rozděleno do 7 zón:

  • Tuning stage – svět mobilního příslušenství,
  • Co-working Café – kavárna uzpůsobená pro práci na počítači,
  • Co-working Kitchen – zóna s kuchyní plnou chytrých spotřebičů,
  • Podcast studio – profesionální podcastové studio včetně obsluhy,
  • Gaming – herní zóna vybavená konzolemi XBox,
  • Magenta home – interaktivní ukázka chytré domácnosti a
  • Easy Edu – prostor pro workshopy, přednášky, inspirativní setkání, školení a vzdělávací programy pro děti i seniory.

Prostor je vybavený audiovizuální technikou, která umožňuje online streamy, hybridní eventy i odbavení videoprodukce.

Robotika, programování i mediální gramotnost: Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí.

Přiblížit školákům svět techniky, rozvinout logické myšlení a hravou formou je seznámit s nejnovějšími technologiemi, které utváří svět kolem nich. To vše v souladu s rámcovými vzdělávacími plány a s důrazem na obsah nového ICT kurikula v současnosti zaváděného do škol. Takový je cíl vzdělávacích programů, které Magenta Experience Center nabízí žákům z II. stupně základních škol. Výukovými a tematickými kurzy zde prošlo již více než 500 školáků, přičemž pilotní běhy byly realizovány v rámci letních příměstských táborů a bloky pro školy probíhají od října roku 2021. Jednotlivé programy vznikly ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávací programy v Magenta Experience Center se zaměřují na rozvoj digitálních kompetencí, které jsou nově součástí rámcových vzdělávacích plánů pro základní školy. Aktivity využívají principy zážitkové pedagogiky, přednášky jsou interaktivní a pracují s inspirativním prostředím centra, které nabízí široké možnosti využití. Společným cílem všech vzdělávacích programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující učebnici nového formátu.