O příkladu

S Magenta Experience Center vyrostl unikátní vzdělávací prostor s neomezenými možnostmi.
Místo je domovem různých workshopů, přednášek a kurzů, které překonávají bariéry digitálního a technologického světa. Zaměřuje se na inspiraci, vzdělávání, zábavu a networking. Jeho hlavním úkolem je pomoci s digitální gramotností v České republice. Zaměřujeme se na cílové skupiny a sociální problematiku.

Centrum je rozděleno do 7 zón:

  • Tuning stage – svět mobilního příslušenství,
  • Co-working Café – kavárna uzpůsobená pro práci na počítači,
  • Co-working Kitchen – zóna s kuchyní plnou chytrých spotřebičů,
  • Podcast studio – profesionální podcastové studio včetně obsluhy,
  • Gaming – herní zóna vybavená konzolemi XBox,
  • Magenta home – interaktivní ukázka chytré domácnosti a
  • Easy Edu – prostor pro workshopy, přednášky, inspirativní setkání, školení a vzdělávací programy pro děti i seniory.

Prostor je vybavený audiovizuální technikou, která umožňuje online streamy, hybridní eventy i odbavení videoprodukce.

Robotika, programování i mediální gramotnost: Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí.

Přiblížit školákům svět techniky, rozvinout logické myšlení a hravou formou je seznámit s nejnovějšími technologiemi, které utváří svět kolem nich. To vše v souladu s rámcovými vzdělávacími plány a s důrazem na obsah nového ICT kurikula v současnosti zaváděného do škol. Takový je cíl vzdělávacích programů, které Magenta Experience Center nabízí žákům z II. stupně základních škol. Výukovými a tematickými kurzy zde prošlo již více než 500 školáků, přičemž pilotní běhy byly realizovány v rámci letních příměstských táborů a bloky pro školy probíhají od října roku 2021. Jednotlivé programy vznikly ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávací programy v Magenta Experience Center se zaměřují na rozvoj digitálních kompetencí, které jsou nově součástí rámcových vzdělávacích plánů pro základní školy. Aktivity využívají principy zážitkové pedagogiky, přednášky jsou interaktivní a pracují s inspirativním prostředím centra, které nabízí široké možnosti využití. Společným cílem všech vzdělávacích programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující učebnici nového formátu.

Témata vzdělávacích akcí

Vyberte si program s vazbou na nové ICT kurikulum a potřeby škol v 21. století pod vedením odborných lektorů.

IoT – Internet věcí

Vysvětlení pojmu internetu věcí, společný brainstroming, představení programovacích prostředí, realizace společného projektu.

Workshop Robotika & AI a základy programování

Interaktivní přednáška s ukázkami a experimenty. Seznámení s Robotem „Codey Rockey“ – řešení různých jednoduchých úloh.

Digitální stopa

Žáci se seznámí s pravidly používání sociálních sítí, uvědomí si rizika i hrozby a co všechno jejich digitální stopa obsahuje za informace.

Workshop 3D tiskařem

Žáci si osvojí základní dovednosti při práci s touto technologií. Volí správný tiskový materiál a umí navrhovat jednoduché tiskové modely.

Kde se vzal mobilní telefon, jak funguje a co bude dál?

Podíváme se společně do historie, abychom pochopili, co nás dovedlo k dnešním telefonům, co ovlivnilo jejich vznik a funkce.

Bezpečně on-line!

Účastník přednášky dokáže usměrnit svoji činnost v prostředí internetu tak, aby minimalizoval rizika s jeho aktivitou spojená. Jedná se zejména o zneužití nezletilé osoby v rámci kybergroomingu, ale také riziko ztráty či zneužití osobních dat a údajů.

Každý se naučí programovat

Interaktivní lekce, díky které žáci zjistí, že naučit se programovat může opravdu každý! Na vlastní kůži si žáci vyzkouší naprogramovat vlastní hru pomocí vizuálních příkazů. V zábavném kvízu si následně ověří, co nového se na lekci dozvěděli.

Virtuální a rozšířená realita ve výuce – Zeměpis

Žáci se seznámí s technologií virtuální reality a dozví se rozdíli mezi VR a AR i vyzkouší si různé způsoby zobrazení. Naučí se pracovat v aplikaci CoSpaces Edu, vytvoří si vlastní virtuální prohlídku a za pomoci VR a headsetu Oculus Quest 2 výstupy odprezentují.