O příkladu

Stát se na jeden den středoškolákem a vyzkoušet si, jaké to je na střední škole v tom spočívá tato aktivita pro žáky základních škol. Žákům je umožněno poznávat specifika různých oborů a seznámit se s technologiemi, kterými základní školy většinou nedisponují. Střední školy, které naši žáci navštěvují, jsou vybrány výhradně s technickým, technologickým a inovativním zaměřením.

Prostřednictvím Klubu aktivních ve vzdělávání byla vytvořena skupina dvou základních škol (ZŠ a MŠ Teplice nad Metují a ZŠ a MŠ Police nad Metují) a Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují. Zapojení žáci a učitelé měli možnost vyzkoušet a poznat maturitní obory Aplikace počítačů v technice a robotice, Robotika a automatizace ve strojírenství a Mechanik strojů a zařízení. Vše se odehrává v rovině peer to peer (vrstevnického) učení. O veškerý program a interakci se starají středoškolští studenti, kteří se snaží žákům popsat svůj obor a svoji práci. Žáci základních škol pak mají vždy možnost si popisovanou činnost vyzkoušet a na cokoliv se zeptat. Jejich vlastní zkušenost jim pak pomáhá se lépe rozhodnout, jaký směr dát svému dalšímu vzdělávání. Kromě jiného je žákům umožněno poznat nové a moderní technologie. V současnosti programovatelné technologie, 3D tiskárny, 3D pera nebo laserové gravírovací stroje nepatří mezi standardní vybavení základních škol.