O příkladu

Jedná se o otevřený vzdělávací zdroj (Open Educational Resource – OER), který je zdarma ke stažení na internetových stránkách kyperského ministerstva školství, sportu a mládeže. Učební plán byl vytvořen v rámci vládních opatření v oblasti vzdělávání dospělých na období 2014 až 2020 s cílem podpořit základní digitální dovednosti u dospělé populace.

Vypracování učebních osnov, spolufinancovaných z programu Erasmus+, vedla kyperská Frederickova univerzita a podílelo se na nich řada partnerů z celé Evropy, včetně: Ljudska Univerza Ptuj ze Slovinska, SOSU Østjylland (střední škola v Aarhusu, Dánsko se zaměřením na odborné vzdělávání), poskytovatel odborné přípravy CEBANC ve Španělsku, organizace EOSA ve Španělsku a řecká konzultační agentura P-consulting.

Záměry a cíle

Učební plán byl vytvořen s ohledem na vzdělavatele dospělých, konkrétně na ty, kteří učí základní digitální dovednosti dospělé s malými nebo žádnými digitálními znalostmi. Představuje užitečný nástroj pro pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých, ať už působí kdekoli – otevřené školy, instituce vzdělávání dospělých nebo centra neformálního vzdělávání a odborné přípravy. Mohou je využít také učitelé pro dospělé se střední, případně vyšší úrovní digitálních dovedností.

Cílem kyperského kurikula je nabídnout pozadí, na němž lze hodnotit znalosti a dovednosti dospělých v oblasti používání technologií. Kromě toho poskytuje učitelům IT konkrétní metody, techniky a cvičení, které mohou použít v každém modulu a v každé vyučovací hodině. Podporuje také profesní rozvoj samotných pedagogů, včetně jejich znalostí konkrétních metod a technik, které mohou používat v závislosti na tématu, které vyučují.

Proč se jedná o osvědčený postup? 

Při rozvoji digitálních dovedností pro dospělé zohledňuje učební plán potřebu praktických dovedností, které jsou v souladu s individuálními cíli v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje. Dalším cílem je zlepšit kvalitu života dospělých studentů a zároveň posílit jejich dovednosti v oblasti IT v celé řadě modulů: základní digitální dovednosti, operační systémy Windows, kancelářský balík Microsoft Office, používání internetu, digitální nástroje pro vzdělávání, používání mobilních aplikací, sociální sítě a další.

Učební plán je relevantní, má jasnou strukturu, kterou lze snadno přizpůsobit. Zahrnuje 3 hlavní úrovně (základní, střední a dobrou), které definují základní úroveň digitálních dovedností. Vysoké hodnocení získává také při pohledu na flexibilitu a přístupnost: každá úroveň je rozdělena do lekcí, z nichž každá netrvá déle než 90 minut. To znamená, že může si ho pedagogové mohou přizpůsobit přímo do svých hodin, je používán a je přístupný různým pedagogům a také může být šířen v jiném kontextu a v různých částech země.

Částečně je to dáno také širokou cílovou skupinou, kterou učební plán zahrnuje: kromě dospělých s nízkými, středními nebo vyššími digitálními dovednostmi může být použit k výuce základních znalostí o ICT také pro různé skupiny, jako je široká dospělá populace, starší lidé, lidé ve venkovských a méně propojených oblastech, nezaměstnaní, digitálně neaktivní, uprchlíci, přistěhovalci a žadatelé o azyl.

V neposlední řadě Kurikulum pro výuku základních digitálních dovedností dospělých je užitečným zdrojem informací, které se zaměřuje na specifické části společnosti, jež se častěji či méně často ocitají mimo digitální život. Jedním z klíčových příkladů jsou senioři a starší lidé, kde tento rámec přinesl na Kypru značný úspěch a stal se základem pro nové právní předpisy a pokyny týkající se modulů, na které se učitelé musí zaměřit. Rámec rovněž výrazně podporuje rozvoj digitálních dovedností ve vzdělávacím systému a uznává potřebu učitelů zvyšovat si kvalifikaci a profesně se rozvíjet, zejména v kontextu jejich komplexní společenské role.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz