O příkladu

Královéhradecký kraj vybavuje 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov otevřela v březnu 2019 hned dvě učebny s novým softwarem.

Software Corinth obsluhuje učitel z tabletu a promítá jej na televizní obrazovku o úhlopříčce 165 cm. Program obsahuje tematické knihovny: biologie člověka, zvířat a rostlin, geologie, paleontologie, chemie, fyzika, geometrie a kultura. Součástí dodávky je tabulový systém, který může překrývat televizní obrazovku nebo ji doplňovat – pro poznámky učitele nebo žáků. Autory softwaru jsou pedagogové z Univerzity Karlovy, kteří spolupracují s dalšími odborníky. Po dobu pěti let budou mít školy aktualizace zdarma.

„Ministerstvo školství podpořilo myšlenku Královéhradeckého kraje vybavit vybrané školy interaktivními učebnami, které umožní propojení vzdělávacího obsahu s moderními technologickými a softwarovými prvky. Tuto aktivitu Královéhradeckého kraje ministerstvo školství vnímá jako vhodný příklad naplňování Strategie digitálního vzdělávání,” komentuje přínos softwaru státní tajemník z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jindřich Fryč.

„Každá ze škol, do kterých Královéhradecký kraj umístil tento software, se stane otevřeným centrem pro předávání zkušeností pro pedagogy a žáky okolních škol. Software využívají žáci i pedagogové v rámci neformálního vzdělávání v přírodovědných kroužcích a družině. Spolupracujeme i s Univerzitou Hradec Králové, která je také vybavena tímto softwarem a zároveň připravuje budoucí pedagogy na výuku,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Gymnázia a přírodovědně zaměřené střední školy dostanou po dvou učebnách, menší střední školy nebo ty, kde výuka přírodovědných předmětů probíhá v menšině oborů, získají po jedné. S nabídkou byly osloveny i základní školy, jejichž žáci se účastnili vyšších kol olympiád v přírodovědných předmětech, a také ty, ve kterých působí aktivní pedagogové, to vše s ohledem na rovnoměrné rozložení po celém kraji.