O příkladu

Příklad inspirativní praxe z Maďarska

Maďarské společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních technologií se potýkají s vážným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT. Přibližně 50 % studentů oborů IT neukončí své vysokoškolské studium a přijme dobře placené pracovní nabídky. Studenti vysokých škol zároveň často nezískají znalosti o nejnovějších technologiích nebo jiných dovednostech, které trh IT služeb vyžaduje.

Proto byl zahájen projekt „Kodex“ a jeho nedílnou součástí se stal program stáží a související mentorský program.

Projekt „Kódujte svou budoucnost!“

Cílem rozsáhlého maďarského projektu „Code your future!“ je zvýšit v nadcházejících letech počet studentů v oboru IT, a najít cestu k řešení současného nedostatku zaměstnanců v oblasti informačních technologií, který je z hlediska maďarského národního hospodářství stále palčivější. Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj odborné přípravy v oblasti kompetencí v oblasti IT ve vysokoškolském vzdělávání, aby systém odborné přípravy poskytoval znalosti, které odpovídají potřebám podnikatelských subjektů. Projekt podporuje vysokoškolské studenty v tom, aby získali znalosti o technologiích používaných společnostmi, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Projekt je financován z operačního programu ESF a administrován KIFÜ, vládní agenturou pro rozvoj informačních technologií  a Maďarskou asociací IKT, která mimo jiné zaštítila programu stáží a aktivity mentoringu. 

V rámci programu stáží obdrželi studenti a společnosti, které se ho účastní podporu na řízení talentů a finanční příspěvky související s odbornou přípravou. Student by tak mohl projít 500 hodinami stáže v jedné společnosti a během celého programu pracovat až ve třech společnostech. Stážisté mohou během zvoleného období pracovat maximálně 20 hodin týdně nebo maximálně 40 hodin týdně. Platy stážistů byly financovány z projektu až do výše zaručené minimální mzdy v Maďarsku.

Součástí programu je „Rozvoj kompetencí mentorů“, školení pro zástupce společností, kteří budou přijímat stážisty. Mentoři prošli 16-ti hodinovou odbornou přípravou zaměřenou na kompetence. Toto školení pomohlo odborníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií připravit se tak na práci mentorů. Během této odborné přípravy získali znalostmi a kompetencemi, které jim umožnily stanovit důležité cíle pro stážistu/stážistu a společnost, účinně zvládat konflikty, delegovat úkoly a stanovit postupy monitorování a hodnocení.

Hlavní výsledky prováděných činností

Program byl hodnocen společností vybranou prostřednictvím veřejné zakázky. Hodnocení probíhalo v souladu s metodikou vypracovanou IVSZ a jejím partnerem. Aby bylo zajištěno, že projekt nabídne řadu konkrétních postupů, bylo v rámci hodnocení prostudováno několik různých programů pro stážisty a metody práce různých agentur pracujících se studenty. Bylo provedeno přibližně 20 rozhovorů se společnostmi působícími v oblasti IT, během nichž se diskutovalo o jejich možnostech odborné přípravy, programech stáží, potřebách, obtížích a dalších.

Konečná koncepce odrážela potřeby podniků a směřovala k nejúčinnějšímu a nejsnadnějšímu způsobu zaměstnávání studentů. Důležitou součástí projektu byla otázka, jak ulehčit podnikům složitý administrativní postup při zadávání veřejných zakázek tím, že se mimo jiné zapojí centra pro poradenství pro volbu povolání studentů, konkrétně:

  • Nábor vysokoškolských studentů.
  • Hledání stáží ve společnostech působících v oblasti IT.
  • Provádění celého přijímacího řízení od pohovorů až po zaškolení, od přípravy prezenční listiny až po konečnou dokumentaci.
  • Uzavírání smluv o poskytování služeb se společnostmi a smluv o spolupráci se studenty

Hlavní výsledky dvou programů stáží: 

  • 230 společností působících v oblasti informačních a komunikačních technologií plně financovalo 240 hodin (průměr) stáží studentů.
  • 760 vysokoškolských studentů IT se zúčastnilo stáže.

Iniciativu řídí Asociace informačních technologií Maďarska (IVSZ) jako součást budoucího projektu, který koordinuje vládní agentura pro rozvoj informačních technologií. IVSZ je společnou platformou pro odvětví informačních technologií, telekomunikací a elektroniky v Maďarsku. Jde o instituci zastupující odvětvové a společenské zájmy a působí nad rámec přímých obchodních zájmů.