Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Maďarsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

IVSZ je největší a nejvýznamnější přední zájmovou skupinou v maďarském průmyslu informačních a komunikačních technologií. Sdružení funguje od svého založení v roce 1991 jako společná platforma pro odvětví informačních technologií, telekomunikací a elektroniky.

Vzhledem k tomu, že IKT jsou jedním z nejdynamičtějších a nejdynamičtějších odvětví na světě, hrají významnou úlohu v hospodářské prosperitě Maďarska. S ohledem na rostoucí dominantní postavení tohoto odvětví proto Sdružení maďarských informačních a komunikačních technologií začalo hrát v digitální transformaci Maďarska významnou úlohu. Díky jasné komunikaci o trendech v oblasti inovací a příslušných obavách se sdružení rovněž věnuje provádění a šíření významu digitální ekonomiky.

Proto se IVSZ vždy snažila účinně zastupovat odvětvové a sociální zájmy a strategické cíle maďarské informační společnosti a odvětví IKT. 

Související příklady dobré praxe