O příkladu

Projekt Elixír do škol funguje úspěšně od roku 2013 a jeho cílem je smysluplná podpora výuky fyziky a digitálních technologií na základních a středních školách v ČR. Hlavním prostředkem naplňování tohoto cíle jsou regionální centra (RC), která slouží jako bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení učitelů a předávání příkladů dobré praxe.

Regionální centrum provozované na gymnáziu v Poličce je zaměřeno primárně na podporu výuky fyziky. Zapojení digitálních technologií tvoří důležitou součást programu jednotlivých setkání. Účastníci mají v první řadě možnost vypůjčit si ze společného balíčku pomůcek řadu čidel laboratorního měřicího systému a dalších elektronických pomůcek (USB mikroskop, multimetry, digitální polovodičová kamera pro sledování ionizujícího záření…). K účelnému využití těchto pomůcek jsou účastníci opakovaně seznamováni s tím, jak daná zařízení zapojit do výuky, jak řešit případné technické problémy a také s dalšími konkrétními příklady.

Pravidelně bývá téma setkání doplněno také využitím, často originálně vytvořených, 3D tištěných pomůcek pro výuku. Kromě poskytnutí hotových pomůcek i modelů pro jejich samostatnou výrobu realizovalo centrum v součinnosti s časopisem e-Mole několik prakticky orientovaných přednášek zaměřených na obecné aspekty využití 3D tisku na školách. Kromě jiného nabízí zájemcům v této oblasti dlouhodobou podporu.

Další realizované přednášky a workshopy byly zaměřeny například na konkrétní využití Arduina při výuce fyziky včetně poskytnutí vytvořených metodických materiálů, nebo na možnosti využití této platformy jako levného laboratorního měřicího systému díky originálně vytvořené a zdarma poskytované obslužné aplikaci.

V programu centra je také věnován prostor robotice s ohledem na její implementaci do výukového procesu. I zde poskytuje centrum ve spolupráci s časopisem e-Mole účastníkům i dalším zájemcům dlouhodobou metodickou podporu.