O příkladu

Projekt Elixír do škol funguje úspěšně od roku 2013 a jeho cílem je smysluplná podpora výuky fyziky a digitálních technologií na základních a středních školách v ČR. Hlavním prostředkem naplňování tohoto cíle jsou regionální centra (RC), která slouží jako bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení učitelů a předávání příkladů dobré praxe.

Regionální centrum provozované na gymnáziu v Poličce je zaměřeno primárně na podporu výuky fyziky. Zapojení digitálních technologií tvoří důležitou součást programu jednotlivých setkání. Účastníci mají v první řadě možnost vypůjčit si ze společného balíčku pomůcek řadu čidel laboratorního měřicího systému a dalších elektronických pomůcek (USB mikroskop, multimetry, digitální polovodičová kamera pro sledování ionizujícího záření…). K účelnému využití těchto pomůcek jsou účastníci opakovaně seznamováni s tím, jak daná zařízení zapojit do výuky, jak řešit případné technické problémy a také s dalšími konkrétními příklady.

Pravidelně bývá téma setkání doplněno také využitím, často originálně vytvořených, 3D tištěných pomůcek pro výuku. Kromě poskytnutí hotových pomůcek i modelů pro jejich samostatnou výrobu realizovalo centrum v součinnosti s časopisem e-Mole několik prakticky orientovaných přednášek zaměřených na obecné aspekty využití 3D tisku na školách. Kromě jiného nabízí zájemcům v této oblasti dlouhodobou podporu.

Další realizované přednášky a workshopy byly zaměřeny například na konkrétní využití Arduina při výuce fyziky včetně poskytnutí vytvořených metodických materiálů, nebo na možnosti využití této platformy jako levného laboratorního měřicího systému díky originálně vytvořené a zdarma poskytované obslužné aplikaci.

V programu centra je také věnován prostor robotice s ohledem na její implementaci do výukového procesu. I zde poskytuje centrum ve spolupráci s časopisem e-Mole účastníkům i dalším zájemcům dlouhodobou metodickou podporu.

Historii setkávání v centru si můžete prohlédnout zde: https://elixir-do-skol-rc-policka.webnode.cz/ze-setkani/.

O Elixíru do škol

Prostřednictvím učitelů a center v regionech podporujeme rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku. 

Den zrodu projektu Elixír do škol se datuje do roku 2013, kdy skupina nadšenců z Nadace Depositum Bonum, dnes Nadace České spořitelny, a Projektu Heuréka spojila síly a vymyslela a zrealizovala nápad, jak propojit a podpořit učitele, vytvořit prostor pro kolegiální sdílení a dát vzniknout komunitě nadšených fyzikářů. Smyslem projektu je od prvopočátku podpořit výuku přírodovědných a technických předmětů zejména na základních a středních školách v Česku. Projekt se stal oficiálně od ledna 2018 samostatnou neziskovou organizací..

Naše PROČ

Usilujeme o to, aby se trvalé kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému. Aby díky poutavé a smysluplné výuce pedagogy i žáky škola bavila a s radostí poznávali a učili (se).

Naše JAK

Spolu-vytváříme síť. Naše cesta vede skrz učitele. Prostřednictvím regionálních center vytváříme bezpečné prostředí pro jejich vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace.

Naše CO

Podporujeme učitele, kteří mají chuť učit poutavou formou, aby žáky škola bavila a více se skutečně naučili. Takové kantory, kteří se sami chtějí učit a sdílet zkušenosti s dalšími kolegy.