Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Kybernetická bezpečnost, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Vývoj webových stránek, Mikroelektronika, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Posláním organizace je zkvalitňování výuky digitálních technologií a přírodovědných předmětů v českém veřejném školství. Prostřednictvím kontinuální podpory učitelů se Elixír do škol zaměřuje na to, aby výuka s využitím digitálních technologií byla běžnou součástí výuky na školách a měla tak pozitivní a prokazatelný dopad na všechny žáky základních a studenty středních škol.

Učitelé zapojení v projektu center kolegiálního vzdělávání pro digitální technologie se setkávají v regionálních centrech kolegiálního vzdělávání, kde se dozvídají o možnostech zapojení aktivizujích forem výuky (badatelská forma výuky, projektové vyučování, tandemy atd.) ve svých hodinách.

Související příklady dobré praxe