O příkladu

Program Skolasajf poskytuje dětem ve věku od 3 do 16 let příležitost zapojit se během letních měsíců do řady kulturních, uměleckých a fyzických aktivit a výjezdů.

Je to výzva všem, aby spojili své síly v zájmu zdravého životního prostředí a společnosti. Je to také příležitost inspirovat děti, aby se staly občany, kterým záleží na jejich komunitě a prostředí, ve kterém žijí.

Podrobnosti o tomto programu

Služba Skolasajf je poskytována ve státních základních školách a v pěti střediscích po celé Maltě a na ostrově Gozo. Trvá osm týdnů od pondělí do pátku.  Postupem času se program Skolasajf stal pevnou součástí školních aktivit. Na základě programu neformálních aktivit se Skolasajf dostává k dětem, které navštěvují státní, soukromé a církevní školy. Služba je poskytována v běžných školách.

V roce 2022 nadace eSkills Malta Foundation ve spolupráci s Data Science Malta a Foundation for Educational Services (FES) poskytla 30 střediskům SkolaSajf zábavné lekce robotiky. 

Nadace si uvědomuje, že robotika je téma, které nabízí příležitost seznámit děti se složitými tématy, jako je programování a inženýrství, zábavnou a interaktivní formou. Robotika je zábavným úvodem do programování a představuje vynikající dovednost, kterou si lze osvojit pro budoucí profesní rozvoj. Robotika pomáhá dětem s jejich schopnostmi řešit problémy, podporuje jejich zvědavost a kreativitu a připravuje je na technologickou budoucnost.

Proč jde o dobrou praxi?

Program SkolaSajf je úspěšná díky svému přístupu. Je nabízen 5 dní v týdnu v 57 střediscích na Maltě a na Gozu, přičemž 36 z těchto center nabízí rozšířenou službu o hodiny v brzkých ranních a odpoledních hodinách, a to výhradně pro pracující rodiče.

Služba je poskytována také v pěti střediscích, která navštěvují studenti se zdravotním postižením. Tato iniciativa je dalším krokem k tomu, aby rodiče mohli lépe zvládat své pracovní povinnosti.

Program SkolaSajv zaměstnává na pozicích regionálních koordinátorů, koordinátorů středisek, pracovníků s dětmi a pracovníků pro podporu dětí a sportovních pracovníků 2232 pracovníků. Pracovníci Skolasajf se podílejí na koordinaci středisek a na naplňování jejího programu. Spolupracuje na něm rovněž řada partnerů, kteří se významně podílejí na zkvalitnění vzdělávacích příležitostí poskytovaných žákům.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz