Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Umělá inteligence, Internet věcí, Robotika, Software, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Malta
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Maltská nadace eSkills Malta je maltská národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, která sdružuje širokou škálu zástupců vlády, průmyslu a akademické obce a výzkumu s cílem přispět ke zlepšení digitálních kompetencí pro všechny a podpořit rozvoj vnitrostátního odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT).

Nadace e-Skills Malta má několik cílů a strategických priorit a aktů, včetně: poskytování poradenství maltské vládě a příslušným zúčastněným stranám v záležitostech souvisejících s digitálními dovednostmi, zahájení další reformy dostupných vzdělávacích nabídek s cílem posílit kapacitu vzdělávací komunity v oblasti IKT a rozvoj programu rozvoje profesionality v oblasti IKT.

Jejím cílem je rovněž prezentovat vnitrostátní kampaně a propagovat digitální potenciál maltských buisinessů a společnosti na místní, vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. 

Cílem nadace e-Skills Malta je rovněž přispívat ke sdílení znalostí a výměně osvědčených postupů na místní, regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni prostřednictvím vytváření mnohostranných partnerství a synergií napříč oblastmi digitálních dovedností. 

Více informací o Národní koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa na Maltě a plánované činnosti a priority najdete zde

Související příklady dobré praxe