O příkladu

Smíchovská průmyslovka třetího věku je příkladem netradiční metody výuky STEM. Ve výuce spolupracují tři generace (studenti, učitelé, senioři) v jedné laboratoři Smíchovské střední průmyslové školy. Jde o mezigenerační program zaměřený na vzdělávání seniorů. Je tvořen cyklem přednášek a dílen pro seniory, který je připraven s důrazem na sociální kontakt napříč třemi generacemi.

Během kalendářního roku je pořádáno 9 přednášek nebo workshopů zaměřených na STEM (především fyziku, IT a matematiku). Vedení jednotlivých seminářů mají na starost vyučující SSPŠ či odborníci z praxe. Při samotném průběhu akce jsou seniorům k dispozici 2 – 3 žáci SSPŠ jako asistenti. Ti pomáhají jak s obsluhou PC, opakováním postupů, ale i přečtením drobného písma. Smíchovská průmyslovka třetího věku je pro seniory pravidelnou socializační i vzdělávací aktivitou. Pro studenty SSPŠ jde o netradiční metodu výuky, která je komplexně rozvíjí.

Všechny kurzy jsou ZDARMA (podpořeny grantem Magistrátu hl. města Praha) a je možné se na ně přihlásit i jednotlivě (není potřeba absolvovat celý cyklus).

Přihlášení na akce je možné telefonicky: Mgr. Věra Krajčová – 777 070 922 (vera.krajcova@ssps.cz )

Všechny přednášky a semináře se konají na adrese: SSPŠ, Preslova 25, 150 21 Praha 5