O příkladu

Smíchovská průmyslovka třetího věku je příkladem netradiční metody výuky STEM. Ve výuce spolupracují tři generace (studenti, učitelé, senioři) v jedné laboratoři Smíchovské střední průmyslové školy. Jde o mezigenerační program zaměřený na vzdělávání seniorů. Je tvořen cyklem přednášek a dílen pro seniory, který je připraven s důrazem na sociální kontakt napříč třemi generacemi.

Během kalendářního roku je pořádáno 9 přednášek nebo workshopů zaměřených na STEM (především fyziku, IT a matematiku). Vedení jednotlivých seminářů mají na starost vyučující SSPŠ či odborníci z praxe. Při samotném průběhu akce jsou seniorům k dispozici 2 – 3 žáci SSPŠ jako asistenti. Ti pomáhají jak s obsluhou PC, opakováním postupů, ale i přečtením drobného písma. Smíchovská průmyslovka třetího věku je pro seniory pravidelnou socializační i vzdělávací aktivitou. Pro studenty SSPŠ jde o netradiční metodu výuky, která je komplexně rozvíjí.

Propojení s Hodinovým ajťákem

Hodinový ajťák vznikl na základě spolupráce s Moudrou sovičkou z. s., která tuto službu postavenou na stejném principu jako hodinový manžel nabízí již několik let. Jde o pomoc seniorům, kteří si sami doma nevědí rady se svým PC, tabletem nebo mobilním telefonem. Výhodou této služby na SSPŠ je přímá provázanost mezi mladou a nejstarší generací – škola je jen zprostředkovatelem – a také díky Smíchovské průmyslovce třetího věku osobní zkušenost jednotlivých seniorů s konkrétními žáky. Senioři tedy nepouští do svého bytu cizí osoby, které by si v podstatě anonymně objednali přes nějakou agenturu. Přibližně čtvrtletně bývají také nabízena setkání s hodinovým ajťákem v centrech pro seniory na Praze 1 pro lidi, kteří mají sice technické problémy se svými přístroji, ale nechtějí si nechat narušit své soukromí.

Smíchovská průmyslovka třetího věku je seniory hodnocena velmi kladně a za jeho realizaci získala Mgr. Věra Krajčová Ocenění za trvalou významnou činnost v popularizaci fyziky za aktivity Smíchovské průmyslovky, kterou ji udělila Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků v roce 2019.

Brožury aktivit pro seniory
 1. Nanotechnologie pro začátečníky
 2. Procházka Prahou fyzikální
 3. Nebojme se robotů
 4. Magické čtverce
 5. Jedová chýše
 6. Fyzikální inspiromat
 7. Grafika a 3D tisk
 8. Procházka Sluneční soustavou
 9. Geometrická zobrazení kolem nás
 10. Kybernetická bezpečnost
 11. Fotografie

Všechny kurzy jsou ZDARMA (podpořeny grantem Magistrátu hl. města Praha) a je možné se na ně přihlásit i jednotlivě (není potřeba absolvovat celý cyklus).

Přihlášení na akce je možné telefonicky: Mgr. Věra Krajčová – 777 070 922 (vera.krajcova@ssps.cz )

Všechny přednášky a semináře se konají na adrese: SSPŠ, Preslova 25, 150 21 Praha 5