Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) jinde neklasifikované
Umění a humanitní vědy dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Kybernetická bezpečnost, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Software, Digitální dovednosti, Vývoj webových stránek, Vývoj mobilních aplikací, Internet věcí, Umělá inteligence, Big Data, Blockchain, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing, Mikroelektronika, Telekomunikace, 5G, Kvantová výpočetní technika, Wi-fi
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Na Smíchovská SPŠ a gymnáziu nabízíme úspěšné obory Informační technologie, Kybernetická bezpečnost a nové čtyřleté gymnázium. U nás najdete minimum žáků, kteří si to chodí do školy jen odsedět. Naši studenti patří mezi nejaktivnější ze všech českých škol. Důkazem toho je jejich zapojení do desítek projektů a každodenního chodu školy. Ti nejšikovnější studenti jsou dokonce přizváni do velkých komerčních projektů či spoluprací s veřejnými institucemi. Máme výborné učitele, kteří se snaží žáky naučit především univerzálních kompetencí. Naši učitelé jsou skutečnými odborníky/praktiky v oblastech, které učí. Část učitelů, mnohdy absolventů školy, ve škole učí na částečný úvazek, neboť v jednotlivých oblastech pracují či stále studují.


Smíchovská SPŠ a gymnázium v každém ročníku nabízí tři třídy oboru vzdělávání Informační technologie, jednu třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu a nově jednu třídu Gymnázia.

Smíchovská SPŠ a gymnázium ve školním roce 2020/2021 vzdělává 647 studentů, naplněnost školy je 99,5%. Pro tento školní rok obdržela škola 612 přihlášek ke studiu, měla tedy čtyřnásobný převis uchazečů, a to na všechny nabízené obory. Byl to nejvyšší počet přihlášek ze všech středních škol v České republice, které nabízejí čtyřleté maturitní obory vzdělávání, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je vyhledávána žáky především pro mnoho aktivit, do kterých se studenti mohou zapojit nad rámec klasické výuky, pro vysoké zapojení studentů a absolventů do chodu školy, pro vytváření Studentských a Maturitních projektů či pro vznik Start-upů přímo ve škole. Rovněž tak pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT, jako je kybernetická bezpečnost, internet věcí, virtuální a rozšířená realita, vývoj počítačových her, robotika.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je nejen v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů. Neuzavírá se však do sebe, organizuje workshopy pro žáky základních škol i seniory, školí české i evropské učitele, kdy lektory jsou jak klasičtí pedagogové, tak především absolventi i studenti. Zároveň je otevřená i spolupráci se studenty a absolventy dalších středních škol, kteří se mohou zapojit do unikátních projektů školy, jako je například vlastní Mediální dům Preslova, který úzce spolupracuje jak se zřizovatelem, tak s MŠMT.

Se Smíchovskou SPŠ a gymnáziem ve školním roce 2020/2021 spolupracuje více než 30 absolventů, kteří působí na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Absolventi rovněž působí v rolích konzultantů u Studentských a Maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí výhradně ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Polovina z absolventů na škole zastává pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, počítačových sítí, programování, vývoje počítačových her, vývoje dronů, prezentačních dovedností, audiovizuální techniky. Jelikož se neustále vzdělávají, zároveň i podnikají či pracují v oboru, jsou schopni svým o něco mladším kolegům předat ty nejmodernější a zároveň i praktické poznatky z oboru.

Velmi aktivně bylo ve školním roce 2019/2020 do chodu školy zapojeno více než 100 studentů školy. Ti se účastnili kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT české i evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti, byly členy Studia 301, Mediálního domu Preslova a dalších projektů.

Covid 19 sice mnohé změnil, některé aktivity omezil, nikoli však zapojení studentů do chodu školy. Zřizovatel pověřil Smíchovskou SPŠ a gymnázium vytvořením nových www stránek Prahy pro oblast vzdělávání (www.prahaskolska.cz) a také realizací akce Schola Pragensis on-line, místo klasického prezenčního veletrhu pražských středních škol. S MŠMT spolupracuje škola na vytváření nového webu www.Edu.cz, na propagaci Strategie 2030+, s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na propagaci Festivalu bezpečného internetu. Pro Učitelskou platformu zajišťuje živá vysílání z Mediálního studia. Na tom všem, a na mnohém dalším, se výrazně podílejí studenti školy.

Někteří studenti jsou zároveň i zaměstnanci školy na částečný úvazek, spravují Virtuální školu, působí v PR oddělení školy, v Mediálním domě Preslova, ve vývojářském Studiu 301.

Související příklady dobré praxe