O příkladu

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s partnery pořádá soutěž T-Profi – Talenty pro firmy, jejíž hlavním cílem je prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Cíle
 1. Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
 2. Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
 3. Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
 4. Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
 5. Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.
Principy odborné soutěže
 • Týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení.
 • Součástí akce bude doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.
  1. Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti využívané v rámci soutěže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
  2. Princip motivace pro danou profesi obor: Žáci a studenti budou spolupracovat s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
  3. Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Skupina bude složena z různých věkových kategorií, které společně spojí důvtip a týmového ducha.
  4. Princip metodického přístupu: Žáci a studenti budou pracovat dle metodického zadání a kromě manuální zručnosti zapojí i znalosti programování, matematiky a fyziky.
Cílové skupiny soutěže
 • Žáci ZŠ a SŠ tvořící smíšené soutěžní týmy.
 • Zástupci zaměstnavatelů jako vedoucí soutěžních týmů či porotci
 • Další cílové skupiny:
  • vzdělavatelé,
  • vědecké instituce,
  • zástupci ministerstev, regionálních zastoupení HK a regionální samosprávy.

Kontakt: