O příkladu

Výletiště aneb výlet kolem letiště je interaktivní naučná stezka, kterou vytvořili a realizovali účastníci a lektoři kroužků a příměstských táborů v DDM Praha 6.

Základní motto naučné stezky zní: Vydejte se s námi za poklady poznání. Motto vymyslela grafička Michaela, když viděla nadšení dětí, účastníků projektového kroužku “Chytrá naučná stezka”. Jeho účastníci fotili, hledali zdroje, psali texty, točili videa (ve spolupráci s kamarády, účastníky příměstských táborů “Týdny s kamerou”), vytvářeli zadání pro tvůrce webu, učili se zaměřovat body a mapovat s GPSkou, lovili kešky a hodnotili, jak se jim líbily, navrhovali a na 3D tiskárně tiskli destičky s QR kódy se které jsou umístěny v terénu kolem letiště.

Cílem je provést návštěvníky zajímavými místy kolem letiště, kudy ve většině případů “kráčely dějiny”, ukázat pohledy na letiště a dění na něm, možnost nahlédnout do minulosti, současnosti a budoucnosti největšího letiště v České republice.

Výletiště je otevřenou platformou pro všechny DDM, SVČ, MŠ, ZŠ a SŠ. Na platformě Výletiště je možné vytvořit  vlastní naučnou stezku a „zprovoznit“ ji. Více informací o této možnosti je při v kontaktu tvůrců platformy zde.

Výletiště vzniklo jako výstup projektu Domu dětí a mládeže Praha 6 “Chytrá naučná stezka”, který byl podpořen z grantového programu “Dobré sousedství” Letiště Praha.