Lokální digitální koalice Lanškroun

V roce 2017 deklarovali zástupci lanškrounských firem podporu technického vzdělávání podpisem společného prohlášení. Zástupci firem se pravidelně setkávají s vedením města a hledají vhodné aktivity a prostředky, kterými by podpořili zájem dětí a žáků o technické obory.

Publikováno: 17.11.2017
Autor: DigiKoalice

DEKLARACE

Vedení města Lanškroun, místní zaměstnavatelé a zástupci škol podepsali deklaraci, ve které se zavazují k:

  • Realizaci projektů na propojení vzdělávání s praxí
  • Materiální podpoře mateřských, základních a středních škol v Lanškrouně
  • Seznamování žáků s praxí v místních firmách
  • Personálnímu zajištění odborné výuky.

Kvalitně materiálně a personálně vybavené školy, které jsou úzce propojené s praxí, vychovávají dobře připravené budoucí zaměstnance pro místní firmy.

PODPORA MÍSTNÍMI ZAMĚSTNAVATELI

  • nákup IT vybavení pro školy
  • podpora jazykového a digitálního vzdělávání, které spolu úzce souvisí
  • možnosti praxe přímo na pracovišti firem
  • nabídka stipendijních programů pro studenty

Pro obec samotnou je tato spolupráce důležitá v jejím rozvoji a má pozitivní vliv také na veřejné mínění. Přímo město Lanškroun podporuje digitální vzdělávání skrze projekty, například micro:bit nebo 3D tiskárny na školách.

Podpora dětí, žáků a studentů je na Lanškrounsku jednou z priorit. Je dlouhodobou investicí do budoucích zaměstnanců, kteří budou nejen dobře rozumět své práci, ale budou s větší pravděpodobností přicházet s nápady na inovaci a další rozvoj.