O kurzu

Coding Bootcamp Praha je 12-týdenní program, který již 74 absolventům pomohl změnit život a stát se programátory či zakladateli startupů.

Coding Bootcamp Praha je projektem organizace Data4You. Cílem organizace Data4You je růst české digitální společnosti. Coding Bootcamp Praha je dvanáctitýdenní intenzivní kurz zaměřený na webové programování. Kurz probíhá v anglickém jazyce a zaměřuje se především na ty, kteří usilují o změnu zaměstnání, a kteří by rádi pracovali jako vývojáři webových stránek. Hlavním cílem kurzu je přispět k české digitální společnosti skrze využití potenciálu digitální revoluce pro kariérní růst účastníků i plnění jejich snů. Vedle krátkodobých i dlouhodobých kurzů, které učí základům programování, se Coding Bootcamp Praha snaží o vytvoření platformy pro účastníky a potenciální zaměstnavatele i objevování nových talentů pro svět programování.

Kurz je vhodný i pro začátečníky, kteří před začátkem Coding Bootcamp absolvují šedesátihodinový intenzivní ‚Pre-bootcamp Work‘. Ten jim pomůže pochopit nejnutnější základy pro samotný kurz. Studijní plán zahrnuje HTML, CSS, JavaScript, React, PHP, Laravel, a MySQL.

Ve výuce se klade důraz na porozumění osvědčených postupů při vývoji webu, na praktickou činnost a řešení reálných problémů. Během kurzu se studenti učí týmové spolupráce a pracují na 7 hlavních projektech. Kurz pod vedením zkušených lektorů se koná v Praze a probíhá v malých skupinách, které čítají maximálně 16 studentů. Úspěšnost absolventů Coding Bootcamp Praha při následném hledání zaměstnání se pohybuje okolo 90 %.

Data4You Coding Bootcap Praha získal řadu mezinárodních ocenění. V rámci MIT Inclusive Innovation Challenge (celosvětová iniciativa pořádaná Massachusettským technologickým institutem (MIT)), se Coding Bootcamp zařadil mezi tři nejlepší v kategorii  „Skills development“. Coding Bootcamp také vyhrál prestižní cenu Evropské komise „European Digital Skills Award“. Toto oceněníje určeno projektům zaměřeným na rozvoj digitálních dovedností.