O kurzu

European Schoolnet Academy je iniciativa sdružení European Schoolnet, jejímž cílem je umožnit učitelům základních a středních škol vzdělávat se zdarma prostřednictvím on-line kurzů. Kurzy se skládají z videonahrávek, výukových textů a kvízů. Přidanou hodnotou kurzů je možnost sdílení zkušeností s evropskými kolegy. K hlavním tématům patří využití digitálních technologií ve výuce, badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodních věd a také aktuální trendy ve vzdělávání, jako je programování nebo zapojování digitálních her do výuky. Kromě jiného představují užitečné aplikace, nástroje a příklady dobré praxe z výuky evropských škol.

Kurzy European Schoolnet Academy jsou zdarma a poskytují vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Délka trvání kurzu je 4 – 8 týdnů a časová náročnost kurzu 2 – 3  hodiny týdně. Vzdělávání probíhá z pohodlí domova a v čase, který si účastník sám zvolí. Kurz lze absolvovat vlastním tempem a zapojit se i v jeho průběhu. Vstupní požadavky pro účastníky jsou funkční připojení na internet a základní znalost angličtiny. Za každý absolvovaný modul obdrží účastník elektronický odznak a za úspěšné dokončení celého kurzu elektronický certifikát.

Další informace a podporu v České republice zajišťuje Dům zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/cz/eun/).


V našich kurzech se seznámíte s inovativními pedagogickými koncepty, celoškolními strategiemi a nástroji a zdroji, které můžete využít ve své každodenní pedagogické praxi. Umožní vám také zamyslet se nad svými současnými postupy, vytvořit konkrétní výstupy, které můžete využít ve své práci, a zapojit se do práce s velkou komunitou pedagogů z celé Evropy při řešení každodenních problémů, kterým čelíte.

Doufáme, že účastí na našich kurzech a kontaktem s kolegy z celé Evropy získáte inspiraci k vyzkoušení něčeho nového ve své praxi.