Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

European Schoolnet (EUN) je síť 34 evropských ministerstev školství s centrálou v  Bruselu. Sdružení European Schoolnet podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci evropských škol.

European Schoolnet realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně on-line kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy a kolegyněmi.

Související kurzy