Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Příprava učitelů pro předškolní výchovu
Příprava učitelů bez oborové specializace
Příprava učitelů s oborovou specializací
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Strojové učení, Cloud computing, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

European Schoolnet (EUN) je síť 34 evropských ministerstev školství s centrálou v  Bruselu. Sdružení European Schoolnet podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci evropských škol.

EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně on-line kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy a kolegyněmi.

EUN má několik strategických priorit:

  • Poskytování konkrétních důkazů a údajů o inovacích ve vzdělávání, z nichž mají vycházet politická doporučení. 
  • Podpora škol a učitelů v jejich vyučovacích postupech. 
  • Rozvoj a udržování sítě škol zapojených do inovativních přístupů k výuce a učení.

Nezisková síť propojuje vzdělávací politiku a praxi prostřednictvím výměny a spolupráce mezi zúčastněnými stranami na místní, regionální, vnitrostátní a unijní úrovni. Evropská síť škol podporuje zúčastněné strany v oblasti vzdělávání v Evropě, pokud jde o digitální transformaci jejich procesů, a podporuje větší rozvoj a využívání digitálních technologií pro výuku a učení. Rovněž identifikuje a testuje slibné inovativní postupy ve vzdělávání. Tato organizace nabízí řadu hromadných otevřených on-line kurzů (MOOC) pro učitele, pedagogy, rodiče a všechny občany prostřednictvím své platformy European Schoolnet Academy

Související příklady dobré praxe

Související kurzy