O kurzu

Kurzy jsou připravované na Katedře softwaru a výuky informatiky na MFF UK.

Připravili jsme pro vás novou řadu kurzů v rámci DVPP zaměřených na rozšíření vašich odborných znalostí v oblasti informatiky. Kurzy pořádá Katedra softwaru a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů. Forma kurzů je buď distanční nebo prezenční, v závislosti na povaze kurzu. Prezenční výuka bude probíhat blokově v prostorách MFF UK. Výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností konzultace.

Kurzy mají akreditaci MŠMT. Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají na všechny kurzy slevu 25 %.

Nabídka kurzů se bude postupně rozšiřovat.

V zimním semestru 2022/23 vyučujeme:

Na letní semestr 2022/23 plánujeme: