O kurzu

Jste učitelé a přemýšlíte nad efektivním způsobem výuky MS Office v dalším školním roce? Nebo máte nějaké učitele kolem sebe? Od září spouštíme celoškolní přístup k e-learningovým kurzům MS Office, žákům i jejich učitelům ZŠ a SŠ na celý rok! Můžete využít přístup jak pro pedagogy pro jejich profesní rozvoj, tak pro žáky v rámci různých předmětů jako jsou přírodní vědy (Excel), společenské vědy (PowerPoint) nebo jazykové předměty (Word). Vyberte si balíček podle počtu žáků a kurzů. Podrobné informace najdete na této stránce: https://www.umimexcel.cz/nabidka-online-kurzu-pro-skoly/

  • e-learningová podpora výuky pod vedením pedagoga
  • dostupné online kdykoliv a odkudkoliv
  • tempo si zvolí sám účastník
  • cvičné soubory ke stažení uvnitř lekcí
  • součástí kurzů je i obdržení certifikátu o absolvování

Tento projekt je doporučen jako zdroj pro vzdělávání informatiky na základních a středních školách, na webu #NaDalku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nákup licencí je možné financovat z dotací NPO

Oblast podpory B – vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami – softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či slouží jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.

Online kurzy jsou efektivním způsobem vzdělávání a seberozvoje nejen dospělých, ale i žáků základních a středních škol. Věřím, že přístup ke kurzům pomůže usnadnit učitelům výuku v oblasti MS Office aplikací. Nabídka se vztahuje na vybrané online kurzy Excelu, Wordu, PowerPointu a Accessu, a to jen pro základní a střední školy na území České republiky. Škola obdrží předem domluvený počet licencí a aktivační kód. Tímto kódem si každý žák aktivuje přístup k níže uvedeným kurzům.