O kurzu

Termín: 1.3.2023 – 22.3.2023 16:00 – 19:30

Cena: 2 400 Kč

Lektor: Jiří Zemko

Termín konání:
čtvrtek 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3.  (16:00 – 19:30 h)

Anotace:
Kurz je zaměřen na programovací jazyk Scratch, na získání základních dovedností a na zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se seznámí se základními nástroji a ovládání v jazyce Scratch, tzn. jazyce, který umožňuje vytvářet programy manipulací s grafickými programovými elementy a ne v textové podobě. Scratch je vhodný pro výuku základů programování. Pracuje se v online prostředí v internetovém prohlížeči, program je zdarma a dostupný i v české verzi. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 16 vyuč. hodin

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Obsah:

 1. Prostředí Scratch – základní nástroje na ovládání prostředí
 2. Tvorba prvního programu
 3. Hledání účinných řešení – cyklus s pevným počtem opakování
 4. Paralelní procesy
 5. Práce s postavami a kostýmy
 6. Rozhodování
 7. Práce s náhodným číslem
 8. Tvorba programů s využitím příkazů z kategorií Zvuk, Vnímaní a Pero
 9. Programování se zprávami a klony
 10. Scratch komunita
 11. Didaktika výuky programování

PŘIHLÁŠKA