O kurzu

Inspirativní seminář nabízí praktický úvod do digitálního vzdělávání. Cílem tohoto semináře je představit pedagogům praktické možnosti digitální výchovy a aktivity pro rozvoj informatického a logického myšlení bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou. Seminář ukáže pedagogům, že lze děti názorně a jednoduše seznámit např. s tím, jak se počítačový program vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. Náplň semináře vychází z programu Malá digitální univerzita.

Naším cílem digitálního vzdělávání není naučit děti pracovat s elektronikou (počítače, tablety ani mobily při výuce nepoužíváme). Cílem je představit dětem způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování, zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc na ukázkovém příkladu představíme pedagogům jednoduchého robota (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním programovacím aktivitám.

Délka trvání: 4h

Seminář je akreditovaný MŠMT: MSMT – 13012/2022-2-525