Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://prevence.advaitaliberec.cz/programy/tridy-a-kolektivy/vseobecna-primarni-prevence/2-stupen-zakladnich-skol/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Liberecký kraj

Dodatečné informace

O programu:

Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, jak je důležité mít vhodně nastavené soukromí a zabezpečení na sociálních sítích.

  • 6. třída: ochrana osobních údajů, bezpečné navazování kontaktů na síti
  • 7.-8. třída: bezpečné chování na internetu, sexting, sledování nevhodných stránek
  • 9. třída: bezpečné chování na internetu, poplašné a nenávistné zprávy
Vazba na RVP:

Informatika: Digitální technologie / Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií / Etická výchova

Formát:

Programy na druhém stupni trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se již na konkrétní typy rizikového chování. V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.