Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.stred.info/programy-primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

rizikové chování na internetu a sociálních sítí