Základní informace

Cílová skupina programu: 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

Program je zaměřen na rizika spojený s životem na sociálních sítích, seznamuje žáky se zásadami bezpečného chování a využívání informačních technologií ve virtuálním světě. Rozvíjí dovednost žáků vyhledávat pravdivé a bezpečné informace. Upozorňuje na možná rizika vydávání se za někoho jiného. Žákům jsou předávány informace o tom, kam se mohou obrátit a jak postupovat v případě, že je někdo obtěžován či ohrožován.