Základní informace

Cílová skupina programu: 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.majakops.cz/index.php/programy/komplexni-program-jdi-dal
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

Program se zaměřuje na prevenci základních nebezpečí na internetu, jmenovitě např. online gambling, netolismus, nakupování online, online násilí. Dále je pracováno s bezpečným nastavením hesel na internetových účtech a s tématem nebezpečí kontaktu s cizí osobou přes online prostředí. Posledním tématem programu pak je kyberšikana a způsoby jejího řešení.

Více o programu

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění si kladů a záporů virtuálního světa: online násilí, online gambling, netolismus, nakupování online. Dále je věnován čas kontaktu s cizí osobou, kde si žáci zkouší rozhovor s člověkem online. Následně pracují na bezpečném nastavení profilu na sociální síti a to včetně hesla. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany formou vyprávěného příběhu.

Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
Specifické cíle: Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.
Seznámit žáky s tématem online násilí a se způsoby, jak ho řešit.
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.