Základní informace

Cílová skupina programu: 1. - 3. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Praha,Středočeský kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Přínosy a rizika užívání internetu.  Zásady bezpečného pohybu v kyberprostoru. Jak reagovat na nevhodnou komunikaci nebo nepatřičný obsah na internetu. Porovnávání online aktivit s alternativami trávení volného času.