Základní informace

Cílová skupina programu: 1. - 3. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Praha,Středočeský kraj

Dodatečné informace

Program je primárně určen pro žáky 1. až 3. ročníků základní školy. Jeho cílem je
diskutovat o přínosech internetu a zároveň objasnit rizika spojená se sdílením
osobních informací. Žáci se v průběhu programu dozvědí, jaké informace nesdílet a prostřednictvím modelových situací z prostředí internetu se zamyslí, jak předcházet
rizikovým situacím, případně jak je řešit, když k nim dojde.